AkkerbouwNieuws

Grondbewerken met juiste snelheid

Valthermond – Op lichte gronden is schade door stuiven of slemp te voorkomen door een combinatie van maatregelen te nemen, laat onderzoek door PPO en Aequator zien.

In de Veenkoloniën en andere lichte zandgronden is in het voorjaar de kans op stuifschade en verslemping altijd aanwezig. Naast de bodemkwaliteit speelt daarbij ook de intensiteit van de grondbewerkingen een belangrijke rol. Binnen het project ‘Bodemkwaliteit Veenkoloniën’ is door Aequator en PPO op proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond (Dr.) in een demoproef gekeken naar de invloed van rijsnelheid bij de hoofdgrondbewerkingen en de mesttoediening op de structuur van de grond.

De demo laat zien dat een juiste rijsnelheid een factor van betekenis is. Te intensief bewerken geeft fijne, vlakliggende grond die gevoelig is voor verstuiven en slemp.

Het injecteren van mest en bewerkingen met een vastetandcultivator moet niet met een te hoge snelheid plaatsvinden. In de proef is tot 15 kilometer per uur gereden. Dan wordt de grond te hoog opgeworpen en te fijn geslagen en de buizenrol zorgt nog eens voor extra verkruimeling van de kluiten.

Bij spitten moet juist snel gereden worden, 7-8 kilometer per uur blijkt een goede snelheid. Bij lagere snelheid komt er te veel lucht in de grond en kan deze met de vorenpakker niet meer goed worden aangedrukt.

In vergelijking met een spitmachine blijft met een niet kerende bewerking met een cultivator de bovengrond vaak wat grover liggen; de kluiten zitten meer bovenin. Bij spitten wordt de grond boven in fijner, maar zitten onderin zitten wel kluiten. Deze komen met poten van de aardappelen weer naar boven. Ook resten van een groenbemester komen bij poten in de rug te liggen. Bij beide machines is een buizenrol of vorenpakker nodig om de grond weer voldoende aan te drukken.

Naast een goed uitgevoerde grondbewerking is voldoende aanvoer van organische stof van groot belang. Dit stimuleert bodemleven en beworteling en dat zorgt ervoor dat bodemdeeltjes beter bijeengehouden worden.

Beheer
WP Admin