grond om te boeren
 

  12 december 2017

  GelreDome, Arnhem

grond om te boeren

Bodemvruchtbaarheid. Een bodem om op te (ver)bouwen.

 

De kwaliteit van de bodem in Nederland neemt structureel af. Door de hoge grond- en kostprijzen is de noodzaak hoog om gewassen telen die financieel het meest aantrekkelijk zijn. De intensivering van teelten, de inzet van zware machines en het oogsten in het natte seizoen zijn echter zeer schadelijk voor de bodemstructuur en dus de bodemvruchtbaarheid. Daarnaast hebben we te maken met steeds extremere weersomstandigheden en steeds krapper wordende bemestingsnormen, waardoor het zoeken is naar de juiste weg om een gezonde bodem te behouden voor een gezond gewas met een maximale groei.

Een bodem om op te (ver)bouwen

Een gezonde bodem zie je terug in de groei van je gewas. Tijdens Grond om te Boeren krijg je antwoord op vragen als: 

  • Wat zijn de beste bemestingskeuzes in jouw situatie?
  • Hoe krijg je een structurele verbetering van het gehalte aan organische stof?
  • Welke stappen kun je ondernemen om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden met een goede waterhuishouding? 
  • Welke invloed heeft de gewaskeuze op de bodemvruchtbaarheid? 

Na Grond om te Boeren kun je thuis direct aan de slag met het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.

 


DELPHYUnivekwsdacom

 

Evenementen van Boerderij. Dat je 't weet.