<em>Foto: Bertil van Beek</em> RundveeNieuws

Groeiende jongveestapel toch harder voeren

De groeiende melkveestapel zorgt voor drukte in de jongveestal. Ondanks meer arbeid voor veehouders is het zaak het kalf harder te voeren, stelt Sprayfo-jongveespecialist Hans Wansink.

Wansink stelde afgelopen week tijdens een jongvee-avond van ForFarmers dat er op veel bedrijven sprake is van overbezetting in de jongveestal. Op veel bedrijven is de jongveehuisvesting nog niet of onvoldoende ingericht op de groeiende veestapel. Wansink: “Tot twee kalveren in een iglo aan toe; dat is qua infectiedruk niet wenselijk natuurlijk.” Ondanks de toegenomen arbeid voor veehouders wees Wansink de aanwezige veehouders erop om het voerniveau van de jongste kalveren te verhogen van 2×2 liter per dag naar 3×2 liter per dag. Kalveren kunnen die hoeveelheid zonder problemen op. Een paar dagen later beginnen met het verhogen van de melkhoeveelheid is veel lastiger.

Organen groeien eerste 50 dagen maximaal

Harma Berends, onderzoeker bij Trouw Nutrition, gaf aan dat die hogere melkgift in de eerste weken belangrijk is voor de ontwikkeling van de organen. Onderzoeken hebben aangetoond dat de organen in de eerste 50 dagen maximaal groeien. Uit een proef waarin kalveren in de eerste 8 weken 70 kilo melkpoeder kregen in plaats van 33 kilo, bleek dat de totale groei hoger was en het gewicht van de organen verdubbelde. Het voerniveau tussen week 9 en 14 heeft geen invloed meer op de ontwikkeling van onder meer het uierweefsel.

Kalf wordt koe die eerder afkalft met meer melk

Later beginnen met hard voeren geeft dus in potentie mindere koeien. Harder groeiende kalveren in de eerste weken leveren uiteindelijk een koe op die eerder kan afkalven en in de eerste lactatie tot 500 kilo meer melk kan geven. Vanuit de genetica zit die potentie er in, een veehouder kan dit er door goed voeren uithalen.

Beheer
WP Admin