Premium
Het zal een grote kunst zijn om gewassen die niet onder de winterteelt vallen, zoals consumptieaardappelen, tijdig uit de grond te krijgen voor 1 oktober, aldus columnist Janny Peltjes - Foto: Henk Riswick AkkerbouwColumn

‘Grillen van natuur bewijzen dat kalenderlandbouw een utopie is’

Reacties

  1. Uiteindelijk zal verlies aan uitspoeling door vroeg oogsten alleen maar meer worden . De gewassen groeien nog volop en moeten dan al geoogst worden . En aarappelen moeten al veel vroeger dood gespoten worden en gaat dus extra van groei tijd af . Deze gewassen nemen dan nog messtoffen op de temperatuur is dan nog goed en de dagen nog langer . Een groen bemester moet gezaaid worden en opkomen en zich nog ontwikkelen en de dagen worden dan korter en kouder . En ik ga ervanuit dat een volwassen gewas meer nodig heeft om te groeien dan kiemplant . En dan hebben we het nog niet over of de producten die bewaard moeten worden ook het voorjaar halen als ze al ruim maand eerder opgeslagen worden . En denk aan oogstpiek , weer . oogst capaciteit enz.

  2. Het is nog veel erger. Boeren kunnen hun hele oogst niet op de laatste dag uit de grond halen dus moeten afhankelijk van hun areaal en oogstcapaciteit veel eerder al beginnen. Ook kan je die oogst niet naar de fabrieken brengen want die opslagen daar zitten dan vol. Het is niet voor niks dat er een spreiding zit in de zomervakantie. Je kunt niet met heel nederland tegelijk vakantie vieren. Misschien dat ambtenaren en politici het met dit laatste voorbeeld wél snappen.

Beheer
WP Admin