Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Grensoverschrijdend informeren over bouw stal

De Nederlandse provincie Noord-Brabant en Vlaamse provincie Antwerpen gaan elkaar over en weer informeren over bedrijfsontwikkeling met mogelijk grensoverschrijdende effecten.

Aanleiding voor deze afspraak is de bouw van nieuwe kippenstallen in Vlaanderen, net over de grens bij natuurgebied Het Merkske van Staatsbosbeheer, ten zuiden van Breda.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) zegt in antwoord op Kamervragen van de voormalige SP-Kamerleden Henk van Gerven en Eric Smaling dat de provincie en het waterschap in de gaten moeten houden of lokale bedrijfsactiviteiten nadelige effecten hebben op een nabijgelegen natuurgebied en op de waterkwaliteit. Naar aanleiding van reacties van het waterschap Brabantse Delta en de provincie heeft de Vlaamse Overheid extra voorwaarden gesteld in de milieuvergunning voor het Vlaamse pluimveebedrijf.

Beheer
WP Admin