AlgemeenNieuws

Gratis fruit voor 1.200 scholen

Zoetermeer – Basisscholen kunnen zich aanmelden voor een jaar lang schoolfruit. De eerste 20 weken zijn gratis, dankzij een nieuwe regeling van de Europese Unie (EU). Er is 6 miljoen euro beschikbaar, waarvan de helft komt van de EU en de helft van het Nederlandse bedrijfsleven, meldt het Productschap Tuinbouw.

 

Met dit budget kunnen komend schooljaar 1.200 scholen en daardoor 235.000 kinderen meedoen. Na de periode van het gratis fruit moeten de scholen dan wel doorgaan met het schoolfruit. Dat kan door een contract te sluiten met een leverancier of doordat ouders groente of fruit meegeven aan hun kinderen.

Het schoolfruitprogramma van de EU ging van start in het schooljaar 2009-2010. Inmiddels hebben 4.500 scholen, of wel meer dan 60 procent van alle basisscholen, meegedaan. Tot dusver duurde dat programma 10 weken. De periode wordt verlengd naar 20 weken om scholen over de streep te trekken om een blijvertje te maken van het schoolfruit. Tot dusver geeft een kwart van de scholen aan zeker door te gaan met het verstrekken van groente en fruit en zegt 40 procent dat te overwegen.

De EU wil met het programma de basis leggen voor goede eetgewoonten in de toekomst. Dit is vooral belangrijk omdat het aantal kinderen met overgewicht toeneemt.

Beheer
WP Admin