Loonbedrijf de Bruine uit Kats dorst de praktijkteelt vroeg Engels raaigras van Rusthoeve in Colijnsplaat. - Foto's: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Graszaad dorsen in Zeeland

In Zeeland kon afgelopen week onverwacht veel graszaad gedorst worden.

Gebruikmakend van de droge periode kon in Zeeland zo goed als alle rijpe graszaad voorspoedig worden geoogst. Alleen de latere raairassen zijn nog niet voldoende rijp om te kunnen dorsen.

Het gras werd zaterdag gemaaid en kon op woensdag 21 juli gedorst worden. Kortom, een prima oogstsituatie.

De tank is zo goed als vol en wordt gelost in de klaarstaande container van Barenbrug.

Het zaad in de wagen ziet er goed en schoon uit. Het wordt op het bedrijf gemeten op vochtpercentage en gaat zo nodig nog voor de droogwand.

Na dit perceel zijn er nog twee dorsdagen waar door de graszaadtelers dankbaar gebruik van wordt gemaakt.

Vrijdag 23 juli dorste akkerbouwbedrijf Van 't Westeinde uit Wolphaartsdijk zijn vroeg ras Engels raai.

De vochtmeting geeft 12,2 % aan. 13% is de norm voor graszaad. DLF houdt een marge van 1% aan. Boven de 14% worden droogkosten in rekening gebracht. In dat geval gaat het graszaad in kisten en wordt het op het eigen bedrijf voor de droogwand gezet.

Het gras op het zwad. Inmiddels is veldbeemd en rietzwenk zo goed als geheel gedorst. Nu zijn dus de vroege raaigrassen aan de beurt.

Dit perceel werd woensdag 21 juli gemaaid en kon al op de vrijdag daarna worden gedorst. Door de korte ligtijd op het zwad gaat het gras probleemloos zonder zaadverlies door de combine.

Een blok graszaad op een ander perceel loopt uit op een punt. Hier kon niet goed gespoten worden i.v.m. naastliggend gewas. Het gevolg is aantasting door roest in die punt. Het illustreert duidelijk het belang van roestbestrijding in graszaad.

Beheer
WP Admin