De livedemonstratie grasoogst tijdens de Grasdag 2021 drive-in is door het publiek zeer goed ontvangen. - Foto's: Theo Galama RundveeAchtergrond

Grasdag: ronkende motoren en nieuwe kennis opdoen

Na een lange periode van stilstand biedt de Grasdag drive-in eindelijk weer een evenement met razende machines en innovatieve kennis. Door coronamaatregelen nog vanuit de auto te volgen, maar evengoed genoeg te zien en te leren.

De twee edities van de Grasdag 2021 drive-in verliepen succesvol. Bezoekers rijden in een tijdslot van een kleine twee uur langs demonstraties, informatiestands en volgen workshops van vier verschillende sprekers. Deze drive-in is een initiatief van Boerderij en Trekker om in coronasituatie toch een live-evenement te kunnen organiseren rondom het onderwerp gras.

Lees verder onder de foto‘s.

Vanuit de auto kunnen de bezoekers alles volgen. In het veld lichten de specialisten de verrichtingen, kenmerken en eigenschappen van de verschillende machines toe via de uitgereikte koptelefoon.
Vanuit de auto kunnen de bezoekers alles volgen. In het veld lichten de specialisten de verrichtingen, kenmerken en eigenschappen van de verschillende machines toe via de uitgereikte koptelefoon.

Informatiefolders

Vanuit de auto zien bezoekers een demonstratie gras maaien en harken. Vervolgens verwerkt de balenpers de ene helft van het gemaaide gras, terwijl de hakselaar de andere helft verwerkt. Via koptelefoons, die zijn uitgereikt, krijgen bezoekers uitgebreide informatie over de machines en hun specifieke eigenschappen. De koptelefoons zijn ook gebruikt om de presentaties van de sprekers te volgen. De sprekers delen op deze manier hun kennis over gras met het publiek. Deze kennis en aanbevelingen zijn thuis dan weer direct toepasbaar. Naast de gesproken kennis en de nieuwste machines die met het oog te zien zijn, krijgen bezoekers ook veel flyers mee naar huis. Op deze manier kunnen de aanwezigen vanaf hun eigen bedrijf altijd nog contact zoeken met de leveranciers voor een nadere toelichting of zelfs toepassing van de producten op het bedrijf.

In de kapschuur staat een enorm scherm waarop de presentaties van de vier sprekers goed zichtbaar zijn.
In de kapschuur staat een enorm scherm waarop de presentaties van de vier sprekers goed zichtbaar zijn.

Demonstratie machines

De demonstratie start met het maaien van een flink gewas gras. Leverancier Kamps De Wild toont de Claas 530 Arion met een achtermaaier Disco 3200 C. Normaal gesproken wordt de achtermaaier gebruikt in combinatie met een frontmaaier, maar in het kader van de demonstratie is deze weggelaten. De achtermaaier is voorzien van een hydropneumatisch ontlast systeem waardoor de bodemdruk een stuk lager is. Dit verlaagt het uiteindelijke ruwasgehalte in de kuil met 17% en het scheelt ook 20% brandstofverbruik, zo klinkt het door de koptelefoons. De maaier is ook uitgerust met een snelwisselsysteem voor de messen.

Na de maaier volgt de hark Krone Zwadro 1400 plus. Deze hark is verstelbaar in breedte variërend van 9 tot 13,5 meter. Het zwad komt bij elkaar in middenafleg tussen de vier rotoren van de hark. De gps-besturing maakt het mogelijk om zo weinig mogelijk overlap te hebben in het bijeen harken van het gewas om zodoende ook weer minder vervuiling met ruw as (grond) te krijgen. Daarbij speelt ook de afstelling van de machine een cruciale rol, want een te diep afgestelde hark laat de tanden door de grond krabben. Het laat zich dan raden dat er veel grond in het gewas komt.

Op de drive-in minibeurs staan meerdere bedrijven de bezoekers te woord om vragen te beantwoorden over de verschillende producten en ideeën.
Op de drive-in minibeurs staan meerdere bedrijven de bezoekers te woord om vragen te beantwoorden over de verschillende producten en ideeën.

Claas Rollant 455 Uniwrap balenpers

Het vers gemaaide en bijeengeharkte gras wordt vervolgens verwerkt door de Claas Rollant 455 Uniwrap balenpers. De rollen in de pers staan onder voorspanning waardoor er 5 tot 10% meer vulling van de baal wordt bereikt. De baal wordt in de interne kamer eerst gewikkeld met folie dat iets breder is dan de baal zelf, zodat de folie goed om de hoek komt. Daarna komt de baal op de achterwikkelaar waar deze van zes lagen plastic wordt voorzien voor optimale afsluiting en afdichting.

Het andere deel van het geharkte gras wordt verwerkt door de John Deere 8400 hakselaar, geleverd door GroeNoord, en gestort in de Schuitemaker Rapide 6600. De hakselaar is voorzien van een John Deere Kemper pick-up, die het gras netjes vanaf het land en de stoppel naar de 56 gereedstaande messen voert. De NIR-sensor voert realtime metingen uit aan het doorgevoerde gewas. Hiermee wordt opbrengst bepaald, maar ook droge stof, eiwit en in geval van mais ook zetmeelgehalte.

Op het bedrijf van familie Kloosterboer in Deventer kunnen de auto's zelfs over de voergang rijden om zo ook een kijkje in de stal te nemen.
Op het bedrijf van familie Kloosterboer in Deventer kunnen de auto's zelfs over de voergang rijden om zo ook een kijkje in de stal te nemen.

Kennisschuur

In de zogenoemde ‘Kennisschuur’ delen vier sprekers hun kennis op gebied van grasteelt. Alles gericht op optimalisatie van de ruwvoerteelt in alle facetten. Het idee is, dat je als veehouder op verschillende vlakken de puntjes op de i weet te zetten, dat je dan toch een flinke stap kunt maken in een efficiëntere ruwvoerteelt, ruwvoerkwaliteit en uiteindelijk ook een efficiëntere melkproductie.

Thomas van Tetering, productmanager bij DLF trapte af door aan te geven dat er verschil is tussen voorjaarsdroogte en zomerdroogte. Voorjaarsdroogte kenmerkt zich vooral door een dalende grondwaterstand, waarbij de worteldiepte en wortelmassa een van de belangrijkste eigenschappen is van grassoorten om dit goed te kunnen pareren. Bij zomerdroogte is naast een lage grondwaterstand ook sprake van hittestress door hoge temperaturen. Dit vraagt, naast het wortelpakket, ook eigenschappen van de bovengrondse delen van de plant zoals de waslaag. Deze kan per soort variëren en hoe dikker de waslaag op het blad, hoe beter de plant bestand is tegen de bovengrondse invloeden.

Door in het mengsel rekening te houden met deze eigenschappen kan er toch nog een goede productie en grasmat worden behouden. De totale droogteresistentie wordt per grassoort duidelijk zichtbaar in de afbeelding. Daar is ook zichtbaar wat de bijdrage is van de resistentie uit ondergrondse dan wel bovengrondse delen.

Thomas van Tetering van DLF Seeds: veehouders kunnen zich met rassenkeuze wapenen tegen zomerdroogte.
Thomas van Tetering van DLF Seeds: veehouders kunnen zich met rassenkeuze wapenen tegen zomerdroogte.

Zomerstalvoeren

Namens De Heus Voeders steken Leon Vonck en Freddie Westrik in op de benutting van vers gras via zomerstalvoeren. Dit vindt steeds meer opgang, omdat vers gras veel rustiger verteert in de pens dan kuilgras en omdat er geen conservering is geweest, zijn er ook geen verliezen. Voor een goede benutting zijn er wel een aantal voorwaarden, zo schetsen de mannen. Maai bij voorkeur op een droog moment. In de ochtend is er relatief meer eiwit beschikbaar. Aan het eind van de dag maaien betekent dat er meer suikers in zit. Tot 35 gram per kilo droge stof meer op een zonnige dag. Het advies is om een maaihoogte aan te houden van minimaal 7 centimeter. Om broei te voorkomen moet het gewas zo weinig mogelijk beschadigd zijn, dus geen kneusinrichting gebruiken op de maaier en geen messen inzetten in de opraapwagen.

Freddie Westrik van De Heus Voeders: steek in op de benutting van vers gras via zomerstalvoedering.
Freddie Westrik van De Heus Voeders: steek in op de benutting van vers gras via zomerstalvoedering.

Soortenrijk grasland

Arjan van der Vinne van DSV zaden richt zijn inleiding op de toepassing van soortenrijk grasland. Centrale vraag is hoe dat toe te passen? Uit ervaring blijkt dat het bouwplan 60% blijvend grasland, 20% mais en 20% kruidenrijk het meeste toepassing vindt. De arealen mais en kruidenrijk grasland kunnen met elkaar gerouleerd worden. De mais profiteert dan ook van de nutriënten die enkele jaren kruidenrijk grasland achterlaat. DSV voert al sinds 2015 onderzoek uit naar de best passende samenstelling en toepassing van soortenrijk grasland. Dit heeft geleid tot de mengsels Country Multi Life 14 en 16, waarin kruiden als weegbree, esparcette, cichorei en natuurlijk vlinderbloemigen als verschillende klaversoorten een belangrijke rol spelen. Ook leverancier Barenbrug steekt in op soortenrijk grasland met het mengsel NutriHerb.

Arjan van der Vinne van DSV zaden: pas kruidenrijk grasland toe in een bouwplan en rouleer met maisland.
Arjan van der Vinne van DSV zaden: pas kruidenrijk grasland toe in een bouwplan en rouleer met maisland.

NIR-sensor

De NIR-sensor kan voor veel doeleinden gebruikt worden om optimalisatie door te voeren, geeft Mark Beunk van FarmSight, GroeNoord aan. Het zogenoemde JD Harvestlab meet met gps plaatsspecifiek droge stof, ruw eiwit, verteringscoëfficiënt, suiker en ruw as, en bij mais ook zetmeel. Op basis van de gegevens kan de machine automatisch de haksellengte aanpassen. Ook de dosering van inkuilmiddel wordt zo nodig automatisch aangepast. Met de geregistreerde data kan de veehouder ook weer reageren via de bemesting en teeltomstandigheden. Zo is de volgende snede nog evenwichtiger en gelijkmatiger te maken op basis van de taakkaarten die uit dit systeem te halen zijn. Het JD Harvestlab is ook als standalone verkrijgbaar.

Mark Beunk van FarmSight: NIR-sensor op de oogstmachine biedt kans voor optimalisatie grasteelt.
Mark Beunk van FarmSight: NIR-sensor op de oogstmachine biedt kans voor optimalisatie grasteelt.

Haal het optimale uit gras, lees relevante artikelen over graswinning, goed ruwvoer en blijf op de hoogte van de beste machines, laatste technieken, innovaties en producten, zoals graszaad, klavers en kruiden in grasland. Check het dossier!

Beheer
WP Admin