AkkerbouwOpinie

Graanwereld blijvend veranderd

Het graanseizoen zit er op. Tijd om de balans op te maken. Het is wereldwijd een bijzonder seizoen geweest. Door de soms extreme omstandigheden worden een paar langetermijntrends plotseling heel duidelijk. De graanwereld is niet meer zoals ze decennia lang was.

Wat eerst opvalt, is de recordhoge prijs. Zelfs voor de specialisten die dag in dag uit, week na week de markten volgen en elke prognose fileren, komt het toch nog als een verrassing: de tarweprijs over afgelopen seizoen is de hoogste geweest in dertig jaar. Omdat afgelopen jaar tevens de suiker- en aardappelprijzen goed waren, moet zelfs de meest sceptische en terughoudende akkerbouwer toegeven: er zijn wel eens mindere tijden geweest. Vanaf zo’n piek is dalen de enige weg vooruit, dus zijn de vooruitzichten voor dit seizoen beduidend bescheidener. Maar echt lage graanprijzen lijken niet in het verschiet.

Dan de verhoudingen in de wereld. Amerika boet fors in aan betekenis. De dramatische droogte van vorig jaar was hier een belangrijke oorzaak van. Maar de trend is duidelijk. ‘Nieuwe’ producenten – denk aan Argentinië en Brazilië, maar ook aan India en China – hebben blijvend hun plek ingenomen. Ooit waren er drie grote graanblokken: de Sovjet-Unie, Europa en de VS. De eerste is geschiedenis, de andere twee verliezen relatief terrein. De EU heeft last van een historie van overproductie en marktordening. De VS blijkt evenmin in staat de productie snel op te voeren bij groeiende vraag. Kleine graanlanden bestaan niet meer, is de conclusie, met een knipoog naar het voetbal.

Dan de laatste markering. De EU heeft in 2010 onder luid protest de interventie praktisch op nul gezet. Belangenorganisaties waren als de dood dat boeren dit zouden moeten bekopen. Maar het omgekeerde is gebeurd. De interventievoorraden zijn zo miniem dat de EU afgelopen jaar de prijsstijging niet heeft kunnen afremmen. Zo hebben de telers geprofiteerd van de geliberaliseerde graanmarkt. Dat kan een volgende keer weer anders zijn.

Beheer
WP Admin