Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Graanoogst valt stil na vroege start

Net voor de regen die vanaf 22 juli viel wisten Zeeuwse akkerbouwers bijna een derde van hun tarweoogst binnen te halen.

Het vochtgehalte is 15, precies goed. De kilo-opbrengst viel ook niet tegen, ruim 10 ton per hectare. Nu nog een goede prijs, dan is Jan Mesu helemaal tevreden.

De tarwe gaat naar het innamepunt van CZAV in Driewegen. Bij de weegbrug wordt een monster genomen en het vochtgehalte bepaald.

Het laatste streepje tarwe gaat de combine in. De combine moet toch naar de kopakker, waar de aanhanger voor het maaibord staat.

De tank moet weer geleegd worden. Op de kleigronden lijkt de droogte van dit seizoen nauwelijks invloed te hebben op de opbrengsten. Op zandgrond en percelen met storende lagen zijn de opbrengsten wel minder dan normaal.

De tarwe van Mesu in de Oudelandsepolder is wel rijp en de 4,65 hectare wordt er vrijdagavond rond acht uur met een gangetje van 4,5 kilometer per uur afgereden.

Een verklaring voor het oplopende vochtgehalte is dat deze Residence nog niet voldoende afgerijpt is. De afgemaaide stoppels laten zien dat het gewas nog groen is.

Aan dit spoor is goed te zien dat het al nat is op het land. Desondanks verloopt het dorsen uitstekend, met een vochtgehalte van rond de 15%. Het stro zal onderin toch nog wel wat vocht bevatten.

Het stro op een perceel dat de avond daarvoor is geoogst, wordt nu geperst en meteen van het land gehaald. Het vochtgehalte van dit stro is 14,5%. Het stro van het gedeelte dat werd gedorst voor de vorige regen blijft liggen, dat is nog te vochtig. Ook het stro dat nu wordt gedorst blijft liggen, omdat het onderin toch nog te vochtig is.

Bij CZAV in Wemeldinge was het zaterdag nog een komen en gaan van wagens en vrachtauto's die vrachten tarwe kwamen lossen.

Al het graan voor CZAV uit Midden- en Noord-Zeeland wordt centraal in Wemeldinge verzameld. Hier lost een vrachtauto tarwe van een innamepunt waar telers de vorige dag hun graan afleverden.

Telers uit de directe omgeving brengen het graan rechtsreeks naar de hoofdvestiging. In bijna elke regio zit er binnen een straal van 20 kilometer een innamepunt. Is de afstand groter dan 10 kilometer, dan is daar een innamevergoeding voor. Door deze innameregeling is er bij telers weinig animo om zelf graan tijdelijk op te slaan. Enkele telers die daarvoor zijn ingericht en in drukke perioden wachttijden willen voorkomen, slaan zelf tijdelijk op.

In deze silo wordt het graan nu per soort direct bij inname in compartimenten opgeslagen.

Twee compartimenten met gerst in dezelfde silo. Rechts wintergerst en links Irina-brouwgerst. Deze soorten mogen niet vermengd worden.

De silo's beginnen gevuld te raken. In het Zuidwesten is nu ongeveer een derde van de tarweoogst binnen.

Nieuwenhuijse teelt het ras Portus dit jaar voor het eerst. Hij is vooral tevreden over dit ras, omdat bij het afrijpen ook de stengels onderin niet groen blijven. Dat kan stropen veroorzaken en ook nog het vochtpercentage nadelig beïnvloeden. Met een kilo-opbrengst van 10 ton per hectare ook hier een goede opbrengst.

Er wordt veel tarwe aangevoerd, zodat de tarwe hoog opgeschoven moet worden om alles kwijt te kunnen.

De tarwe wordt binnen gelost om later met een vrachtwagen naar de hoofdvestiging van CZAV in Wemeldinge te worden gebracht.

Loonbedrijf Markusse dorst een perceel Reform-wintertarwe voor Jan Mesu in Oudelande op Zuid-Beveland. Net voor de regenperiode die zaterdag aanbrak, grepen veel graantelers in het Zuidwesten de kans om hun percelen rijpe tarwe te dorsen. - Foto's: Anton Dingemanse

Ondanks het sterk drogende weer, ligt het vochtgehalte nu op 17,3. Dorsen zit er dus niet in. Brasser kon wel op Walcheren dorsen, daar zijn ze tot 3 uur 's nachts doorgegaan.

Rudy de Kam van Nieuw-Kampen vult de vochtmeter, terwijl Ko Brasser een afwachtende houding aanneemt in de hoop te kunnen dorsen. Halverwege de middag was ook al een proefstukje gedorst. Toen lag het vochtgehalte op 16,8. Te hoog om verder te gaan.

Het was de bedoeling dat elke combine een perceel zou dorsen, maar door de regendreiging besloot Nieuwenhuijse dat het nu toch beter zou zijn om beide combines op één perceel in te zetten. Als het zou gaan regenen, bleef er tenminste niet op twee percelen een restant staan.

De tarwe was nog niet overal rijp. Vrijdagavond rond zeven uur dorst loonbedrijf Brasser uit Veere een stukje Residence voor akkerbouwsamenwerking Nieuw-Kampen in Kamperland, om het vochtgehalte te bepalen.

In de Tolseindepolder bij Yerseke rijdt loon- en akkerbouwbedrijf Nieuwenhuijse uit Kruiningen zijn eigen tarwe eraf. Daar regende het die zaterdag nog niet.

Beheer
WP Admin