AkkerbouwOpinie

Gooi consultants eruit en vertrouw op uzelf

Denkt u als teler zelf na of doet u braaf wat uw consultant en zijn computermodellen zeggen? Na het onderwijs en de zorg wordt de landbouw in modellen geduwd, soms dwars tegen de praktijk in. Teler, vertrouw op uw eigen kracht!

Het bestaat natuurlijk al een tijdje, de neiging om mensen van bovenaf in een keurslijf te persen. Ik heb het gevoel dat het steeds erger wordt. Ook de laatste vrijplaats die ons nog restte, het boerenerf, wordt er meer en meer door geteisterd. Ging de boer vroeger vooral te rade bij eigen ervaring, groene vingers en een collega, nu krijgt hij van zijn al of niet betaalde voorlichter advies wat hij allemaal moet doen.

Voorkiemen? De kweker geeft de teler teeltadvies

Maar je bent er toch zelf bij, kun je tegenwerpen. Tja… Ik had mijn aardappels weer graag willen voorkiemen, dat geeft altijd de beste resultaten. Maar de kweker gaf als teeltadvies dat je niet moest voorkiemen. Warmtestoot, mooi pootbed maken en poten maar, schreven ze. Die kiemen braken toch maar af, mijn ervaringen telden niet. Nou, dan kiem je toch lekker wél voor, zou je zeggen. Maar wat ­gebeurde: ze leverden het pootgoed gewoon niet af. Vlak voor de geplande pootdatum kwam het pas aan.

Het is maar een voorbeeld van wat ik overal zie gebeuren.

De groeiende macht van computermodellen, onderzoekjes en studeerkamers

We verschuiven langzaam naar een protocolsamenleving waarin ons leven wordt bepaald door kortstondige proefveldresultaten en in studeerkamers bedachte procedures. De uren zorg worden berekend door een lijst af te vinken, de ­hypotheekrente wordt bepaald door een algoritme van het hoofdkantoor, het onderwijs wordt gedicteerd door slagingspercentages. Het zijn geen mensen van vlees en bloed die adviezen geven. Hoewel ze nog vaak ‘consultants’ heten, zijn het gewoon invul­slaven van een computermodel.

Teler kan wel iets vinden, de consultant weet het beter

Ja, zegt zo’n consultant dan, u kunt wel vinden dat u op uw manier goed zorg verleent, goede zaken doet, goed onderwijs geeft, goede aardappels teelt, maar uit onze modellen blijkt dat onze manier de beste is.

Geef consultants rotschop en vertrouw op eigen kracht

Het beste zou zijn om die zogenaamde consultants de spreekwoordelijke rotschop te geven en meer te vertrouwen op eigen kracht. Ik besef dat dat niet zo eenvoudig is. Er zijn allerlei maatschappelijke krachten die ons welhaast dwingen in de richting van de protocollen. Anders krijg je geen ­lening, geen goedkeuring van de inspectie, geen contract met de leveranciers.

Blind boeren op protocol, met de rug naar natuur en consument

Ik denk dat we doorschieten. Er zijn veel boeren die het protocol verkiezen boven het boeren met de natuur en met de rug gaan staan naar die andere maatschappelijke kracht: de consument. Ze willen per se meedoen met het gedroomde protocol van megastallen en superbedrijven. En zwemmen zich vast in de fuik van door het grootbedrijf bedachte modellen.

Nu zou ik niet mezelf zijn als ik niet zou eindigen met een moralistische boodschap: consultants, modellendenkers, verkopers van gebakken lucht, dáár is het gat van de deur!

Beheer
WP Admin