AkkerbouwAchtergrond

Goed nieuws uit Brussel

De EU-bestrijdingsmiddelenrichtlijn leidt tot een harmonieuzer toelatingsbeleid.

Was vroeger de toelating van gewasbeschermingsmiddelen een puur nationale aangelegenheid, tegenwoordig regeert Brussel. Zo introduceerde de EU in 1991 de Europese Richtlijn 91/414, beter bekend als de beruchte Annex 1-lijst. Alle toegelaten middelen moesten worden herbeoordeeld op giftigheid. Kwam een middel niet op de Annex 1-lijst, dan werd de toelating ervan ingetrokken. Deze herbeoordeling betekende het einde van honderden middelen.
In 2007 besloot de Europese Commissie het toelatingsbeleid in Europa te harmoniseren. De toelatingscriteria zouden worden verscherpt en tot 25 procent van alle middelen zou verdwijnen. Het Europees Parlement, onder aanvoering van de Groenen, vond de voorstellen van de commissie niet ver genoeg gaan en eiste strengere maatregelen. Hierdoor zou drie kwart van de middelen worden verboden. Diverse teelten zouden uit Europa verdwijnen, zoals spruiten en ons nationale symbool, de tulp. Uiteindelijk regeerde toch het gezonde verstand in Brussel: de toelatingseisen werden flink afgezwakt. Op 13 januari 2009 stemde het Europees Parlement in met het voorstel, in juni 2011 worden de nieuwe regels van kracht.

Vaak leiden Brusselse voorstellen tot een hogere administratieve druk en meer regels. Maar, zoals het er nu uitziet, lijkt de nieuwe EU-bestrijdingsmiddelenrichtlijn voor Nederlandse boeren positief uit te pakken. Zo heeft het kabinet besloten de pre-registratietoets te laten vervallen, om meer in lijn te komen met het EU. De andere landen hanteren geen pre-registratietoets. Ook is de zonale toelating ingevoerd. Wordt een middel in een buurland toegelaten, dan kan vrij eenvoudig het middel ook hier een toelating krijgen. Dit vergroot de kans dat een nieuw middel ook in een kleine, voor fabrikanten financieel minder interessante markt als Nederland een toelating krijgt. Kortom, soms komt er ook wel eens wat goeds uit Brussel.

Beheer
WP Admin