RundveeNieuws

Goed bewijs voor werking kopersulfaat ontbreekt

Tjele – Kopersulfaat wordt in veel landen in klauwbaden gebruikt tegen mortellaro. Dierenarts Peter Thomsen van de universiteit van het Deense Aarhus trekt deze methode in twijfel in het Journal of Dairy Science. Volgens Thomsen ontbreekt het aan wetenschappelijk bewijs dat kopersulfaat daadwerkelijk positief tegen mortellaro werkt.

Hij evalueerde zeven wetenschappelijke studies naar de effectiviteit van kopersulfaat als behandeling bij mortellaro en als preventief middel. De onderzoeken waren ten eerste uitgevoerd op kleine groepen koeien zodat er geen sprake kan zijn van goed onderzoek. Daarnaast kwam er ook geen duidelijk positief effect van dergelijke voetbaden naar voren. Ook  werd maar in twee onderzoeken gemaakt van een onbehandelde controlegroep waardoor de uitkomsten van de andere vijf volgens hem niet correct zijn. Thomsen pleit dan ook voor nieuwe grootschalige onderzoeken naar het effect van kopersulfaat.

Kopersulfaat wordt in ons omringende landen nog veelvuldig ingezet als klauwbadmiddel, daar geldt vaak een verbod op formaldehyde. Voor Nederlandse veehouders ligt de situatie echter anders. Kopersulfaat is door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) niet toegelaten als biocide en daarom verboden als middel in klauwbaden. Dit heeft mede te maken dat het gebruik van kopersulfaat zware metalen in de mest en dus in de bodem brengt. Uit verschillende Amerikaanse onderzoeken is naar voren gekomen kopersulfaat in de bodem de wortelontwikkeling van gewassen aantast, waardoor percelen kale plekken vertonen. De toelating van formaldehyde als klauwbadmiddel staat al jaren ter discussie, maar is nog steeds niet ontbonden.