Premium
Binnen IKB Varken is er een verplichting om slachtafwijkingen te rapporteren aan het varkensbedrijf. Dit gebeurt aan de slachtlijn door middel van visuele keuring. – Foto: Misset VarkensColumn

‘Gezonde varkenslongen aan de haak’

Beheer
WP Admin