AlgemeenOpinie

Gezond verstand

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) volhardt in zijn standpunt dat nertsenhouders geen schadevergoeding nodig hebben als het houden van nertsen bij wet wordt verboden. De sector verdient volgens het ministerie zo veel geld dat bij een gedwongen bedrijfsbeëindiging geen compensatie hoeft te worden betaald.

Vorig jaar heeft de rechtbank de Wet Verbod Pelsdierhouderij buiten werking gesteld, omdat de sector zonder schadevergoeding te hard zou worden getroffen door het verbod. De Staat vecht deze uitspraak aan middels het hoger beroep dat vorige week diende bij het Hof Den Haag. De uitspraak hiervan staat gepland op 10 november.

Veel verontwaardiging

De hardnekkige houding van EZ wekt alom verbazing en in bepaalde kringen ook veel verontwaardiging. Dat laatste is zeer te begrijpen. Want iets afnemen zonder compensatie, is je reinste diefstal. Dat zou je als overheid niet moeten willen.

Hoewel de kans dat EZ zijn zin krijgt vrijwel nihil is, roept deze mogelijkheid wel de vraag op of daarmee het hek van de dam zou zijn. Wordt boeren bij onteigening dan ook grond afgepakt zonder compensatie, omdat de boer in kwestie al tijd genoeg heeft gehad om er geld op te verdienen.

Gezond verstand nodig

Alleen al de gedachte dat de Staat zonder enig fatsoen bedrijf, grond of geld zou kunnen inpikken, is weerzinwekkend. De rechtbank heeft het ministerie echter niet kunnen overtuigen van de noodzaak om de wet vergezeld te laten gaan van enige vorm van compensatie. Het is nu aan het Hof om EZ een beetje gezond verstand bij te brengen.

Beheer
WP Admin