Door het natte voorjaar is de voorspelling voor aardappelopbrengsten in Nederland met 2,5 ton verlaagd, resulterend in een verwachte opbrengst van 40 ton per hectare voor alle aardappeltypen. – Foto: Ton Kastermans Fotografie AkkerbouwNieuws

Gewasmonitoring leidt tot lagere aardappeloogstraming

De vooruitzichten voor de aardappelopbrengsten in de Europese Unie zijn duidelijk minder dan een maand geleden. Vooral in België valt de raming lager uit dan in mei.

In het nieuwe Mars-rapport meldt de gewasmonitoringsdienst JRC van de Europese Commissie een kleinere gemiddelde opbrengst van aardappelen dan vorige maand. In mei werd nog uitgegaan van een opbrengst van 36,8 ton. Nu, een maand later, is deze verwachting verlaagd naar 35,8 ton per hectare. Daarmee ligt de opbrengst nog wel net boven het gemiddelde over vijf jaar.

Niet verwonderlijk is dat vooral in België wordt uitgegaan van kleinere opbrengsten dan een maand geleden. Dat is direct een gevolg van de grote problemen door extreem natte omstandigheden waarmee België dit voorjaar te maken heeft gekregen. Half juni waren nog lang niet alle aardappelen geplant in België. Het groeiseizoen wordt daarmee zo kort dat dit consequenties heeft voor het opbrengstpotentieel.

Slecht jaar voor de Belgische aardappelteelt

De verwachting in het nieuwe Mars-rapport voor België is nu verlaagd naar 39 ton per hectare. Dat is 4,5 ton per hectare minder dan de vorige voorspelling. De nieuwe uitkomst is ook 10% lager dan vorig jaar en ook 10% lager dan het gemiddelde over vijf jaar. Kortom, een slecht jaar voor de Belgische aardappelteelt qua hectares en opbrengsten.

Lagere opbrengstramingen in Nederland

Ook in de andere drie belangrijke aardappelteeltgebieden in Noordwest-Europa zijn de opbrengstramingen door het natte voorjaar verlaagd. In Nederland is de voorspelling met 2,5 ton naar beneden bijgesteld en komt daarmee uit op 40 ton per hectare. Dat betreft een gemiddelde voor alle aardappelen, dus zowel consumptie-, zetmeel- als pootaardappelen.

In Duitsland en Frankrijk zijn de verlagingen het kleinst, met 1,2 ton per hectare. Daarmee worden areaaluitbreidingen in de consumptieaardappelteelt in deze landen voor het grootste deel tenietgedaan. Op basis van de stand van de gewassen verwacht JRC in Frankrijk en Duitsland opbrengsten die 3% kleiner uitvallen dan het vijfjarig gemiddelde.

Beheer
WP Admin