AkkerbouwOpinie

Gewasbescherming moeilijker door rompslomp

De akkerbouwer én het milieu zijn straks de dupe van overmatige regelgeving. Daardoor dreigen milieuvriendelijke gewasbeschermingsmethoden te verdwijnen. De ruimte voor een verfijnde aanpak ontbreekt.

Het groeiseizoen is volop aan de gang. Er is gepoot, gezaaid en alles groeit. Een mooie periode in het jaar. De groei van de gewassen

geeft de boer moed en trots. De prijzen van afgelopen seizoen waren niet altijd om over naar huis te schrijven, maar gelukkig werd het seizoen voor een aantal producten met een betere prijs afgesloten. Dat kan een mooie start betekenen voor het nieuwe verkoopseizoen.

Het komt nu aan op vakmanschap. Elke dag de juiste keuzes maken om ondanks alles een goede opbrengst te halen: topsport! Hierbij is het van essentieel belang de juiste teeltmaatregelen op het juiste moment uit te voeren. De belangrijkste maatregelen bestaan veelal uit bemesten en gewasbescherming. Op beide punten is veel aan de hand.

Bemesting en luchtbeelden van percelen

Bij bemesting staan de boer steeds meer hulpmiddelen ter beschikking. Een van de nieuwere middelen zijn beelden van percelen, genomen vanuit de lucht. Deze nieuwe vorm van informatie kan veel nieuwe inzichten opleveren. Dit vraagt zeker nog meer ontwikkeling, omdat niet ieder gebrek in het gewas dat zichtbaar is vanuit de beelden iets zegt over de bemestingstoestand van het gewas. Het is te simpel om daar een een-op-eenrelatie tussen te leggen, leerden we uit de ervaringen van vorig jaar. De

beelden geven veel meer informatie over uw gewas en kunnen andere vernieuwende inzichten opleveren over uw perceel en de bodemtoestand.

Invloed van wolken op perceelsbeelden vanuit lucht

Daarnaast is nog niet alles bekend over de invloed van bewolking en de effecten van de schaduwen daarvan. Deskundigen kunnen de effecten van bewolking op de beelden nog niet op de juiste manier interpreteren. Dit soort uitdagingen

vraagt om meer ontwikkeling en roept op tot voorzichtigheid bij een te oppervlakkige interpretatie van de gegevens die de beelden opleveren. Wel is dit een nieuwe techniek die met de juiste toepassing de komende jaren meerwaarde kan bieden.

Maar… hoed u voor partijen die gouden bergen beloven, blijf kritisch meedenken en handelen.

Etikettering van gewasmiddelen

Bij gewasbescherming dreigt juist het tegenovergestelde te gebeuren. Door overmatige regelgeving bij de etikettering van gewasmiddelen dreigen allerlei milieuvriendelijke aanpakken te verdwijnen. De regelgeving voert de boventoon bij de afwisseling van middelen en het gebruik van lage doseringen. Het levert veel administratieve ballast op en de kans om niet te voldoen aan de juiste gebruiksvoorschriften is te groot.

Innovaties dreigen verloren te gaan, meer gewasmiddelen nodig

In de nieuwe situatie is de toepassing té beperkt geworden. De ruimte voor een zeer verfijnde manier van werken ontbreekt.

Veel innovaties uit het verleden gaan zo verloren, met ongetwijfeld als gevolg dat de hoeveelheid gebruikte gewasmiddelen stijgt. Dit is slecht voor de portemonnee én slecht voor het milieu. Met daarbij een enorme registratieballast. Wie is daarbij gebaat?

Daarom hierbij de oproep aan de beslissers en de lobbypartijen om op korte termijn ruimte te creëren; zorg voor behoud van de milieuvriendelijke toepassingen en voor een vermindering van de administratieve onzin!

Beheer
WP Admin