AkkerbouwAchtergrond

Gestreepte zonnebloemenoogst

De opbrengst van de gestreepte zonnebloemen was dit jaar met 2,5 ton per hectare boven verwachting.

We zijn begonnen met de zonnebloemenoogst. Dit jaar hadden we voornamelijk ‘gestreepte’ zonnebloemen’. Dit ras zonnebloemen is voor een speciale markt bedoeld, voor de vogelzaadindustrie, maar soms ook voor de sla-olieproductie. Gelukkig hadden we vorig jaar november dit contract op de markt afgesloten, de prijs was toen prima: €485 per ton. Jammer genoeg hebben we er maar één vrachtauto van verkocht. De overige ‘gewone’ zonnebloemen gaan naar de plaatselijke coöperatie. Omdat het maar zo’n tien ton is, is het de moeite niet om op te slaan. De locale coöperaties geven echter niet meer dan €220 per ton.

Wisselende resultaten

De opbrengst van de gestreepte zonnebloemen was dit jaar met 2,5 ton per hectare boven verwachting. Zeker als je bedenkt dat deze rassen altijd wat minder produceren en dat er veel droogte is. De loonwerker zei dat hij nog niet zulke goede zonnebloemen had geoogst dit jaar. De pitten waren groot, zwaar en goed gevuld. Zo kon de maaidorser ook mooi schoon oogsten. Maar de gewone zonnebloemen waren veel lichter en vuiler. De opbrengst zat hier tussen de 1,5 en 2 ton per hectare.

Eerste mais geoogst met 18 % vocht

Door de droogte hier rijpt de mais intussen mooi af. In het departement les Landes is de eerste mais geoogst, met 18 procent vocht. Die was dan ook al eind februari gezaaid. Ik denk dat wij met drie weken ook los kunnen, maar als het nog op stam wil drogen, laten we het nog even staan. Voor die éne keer dat het mooie weer ons voordelen oplevert…

Geen sprietje gras meer

Door de droogte komen ook veel veeboeren in de knel. Vaak hebben ze allang hun wintervoorraad aangebroken, omdat er geen sprietje gras meer is. Op 15 augustus reden er al volop hakselaars door het veld. Vooral de mais die na het kuilgras is gezaaid (begin juni) en niet is beregend, was er al snel af. De melkprijs zit hier nu zo rond de €0,24. Met zo’n prijs kunnen boeren het zich niet veroorloven om mais of kuil bij te kopen.

Beheer
WP Admin