Een gerichte aanpak op gebied van uiergezondheid draagt bij in het verlagen van het tankcelgetal op bedrijfsniveau. RundveeNieuws

Gerichte aanpak uiergezondheid werkt

Door gericht aan de slag te gaan met uiergezondheid lukt het om het tankcelgetal op individuele bedrijven te verbeteren.

Op 45 bedrijven met een tankcelgetal boven 200.000 cellen per milliliter melk is het gelukt om via een gerichte aanpak de uiergezondheid te verbeteren en het tankcelgetal onder 200.000 te krijgen. Dat melden Royal GD, IVC Evidensia en Zoetis. Zij werkten gezamenlijk aan een aanpak waarbij dierenartsen een gericht trainingstraject doorlopen. Zoetis bracht de verschillende tools voor behandeling en advisering aan dierenartspraktijken in, IVC Evidensia deelde kennis en ervaring vanuit dierenartspraktijken en veehouders en GD bracht kennis en toepassing van diagnostiek, wetenschappelijke expertise en onderzoek op het gebied van uiergezondheid in.

Tien dierenartsen uit tien verschillende IVC Evidensia-praktijken kwamen vijf keer bij elkaar. Tijdens die bijeenkomsten bespraken ze hun eigen bevindingen, gecoacht door deskundigen. Het doel was om alle deelnemende 45 melkveehouders, met een tankmelkcelgetal boven de 200.000 cellen/ml, te begeleiden naar een celgetal onder de 200.000 cellen/ml in een traject van een jaar.

Plan van aanpak

GD-dierenarts Christian Scherpenzeel meldt dat de diagnostiek als aanvliegroute is gebruikt in plaats van de, meer indirecte, celgetalgegevens. “Dus eerst keken we op koppelniveau via Mastitis Tankmelk wat de combinatie van dominante mastitisverwekkers waren op het bedrijf, met vervolgens verfijning op individueel niveau via bacteriologisch onderzoek (BO). Op basis daarvan konden de deelnemers heel precies een plan van aanpak bepalen.”

Otlis Sampimon, uiergezondheidsdeskundige bij Zoetis, meldt dat uiteindelijk op alle melkveebedrijven de uiergezondheid is verbeterd. Volgens de deelnemende partijen is dat een win-winsituatie. “Als een veehouder ziet dat het werkt, dan krijgt hij (nog) meer waardering voor de advisering van de dierenarts.”

Meer artikelen over uiergezondheid lezen? Bekijk de themapagina hier.
Beheer
WP Admin