Wie minder beurt voor zijn melk, kan minder financieren - Foto: Peter Roek RundveeNieuws

Gerealiseerde melkprijs bepaalt kredietruimte

Melkveehouders die minder voor hun melk beuren dan gemiddeld, kunnen minder financieren. Daarmee trekken de banken de lijn die ze in de intensieve veehouderij en glastuinbouw hanteren door naar de melkveehouderij. Dat zegt Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven bij ABN Amro.

De wijzigingen staan in de meest recente Kwin opgenomen. Banken financieren melkveebedrijven op basis van hun kritieke kostprijs en de verwachte meerjaarlijkse contant uitbetaalde melkprijs, dus exclusief bijschrijving op naam. Deze laatste is in het prognose overleg melkveehouderij vastgesteld op 34,5 cent. De marge tussen deze twee prijzen bepaalde, naast neveninkomsten, de leencapaciteit van een bedrijf.

Verschil in melkprijs tussen bedrijven steeds groter

Reden voor aanpassing van de wijze waarop de bedrijfsspecifieke melkprijs wordt bepaald, is dat de verschillen in melkprijs tussen verschillende bedrijven steeds verder oplopen. Daarom corrigeren banken de standaard opbrengstprijs van 34,5 cent op basis van de door de veehouder gerealiseerde gemiddelde melkprijs in de voorgaande jaren. Beurde de veehouder 2 cent minder, dan geldt voor hem een verwachtingsprijs van 32,5 in plaats van 34,5 cent. “We hanteren een maximale correctie van 3 cent”, aldus Berntsen.

Aanpassing melkprijs bank forse impact op leencapaciteit boer

De aanpassing kan een forse impact krijgen op de leencapaciteit van de melkveehouder. De scherpst draaiende bedrijven hebben een kritieke kostprijs van 26 cent per kilo melk. Die hebben dus onder de oude systematiek 8,5 cent per kilo melk beschikbaar voor extra financiering. Dat kan nu aangepast worden voor ondernemers met dikke melk, weidegang en een hoge melkprijs richting 11,5 cent of naar 5,5 cent bij opstallers met melk met lage gehalten, die leveren aan een zuivelaar die de afgelopen 3 jaar extreem laag betaalde.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin