Gemeente Bronckhorst lijkt van stal Koolen af te willen - Foto: Koos Groenewold RundveeAchtergrond

Gemeente Bronckhorst lijkt van stal Koolen af te willen

De ambitieuze plannen van Kees Koolen om een groot melkvee- en fokbedrijf te starten in Bronckhorst, lijken op steeds meer tegenstand te stuiten. De gemeente is opeens niet meer zo enthousiast.

B&W van het Gelderse Bronckhorst lijkt een koerswijziging in te zetten wat betreft de plannen Dutch Dairy Genetics (DDG), het melkvee-/fokbedrijf van internetmiljonair Kees Koolen. B&W leek tot voor kort DDG geen strobreed in de weg te willen leggen. Daar lijkt nu verandering in te komen. De gemeente wil namelijk niet meer meewerken aan een wijziging van het bouwblok en een daaraan gekoppelde uitbreiding van het bedrijf. Dat wordt duidelijk uit een brief van de gemeente van eind vorige week aan de zaakwaarnemer van Koolen, Marcel Schiphorst. Volgens Schiphorst werd het steeds duidelijker dat de gemeente Bronckhorst niet enthousiast is over de komst van het bedrijf van Koolen naar Wichmond.

Meer dan duizend melkkoeien

In oktober vorig jaar was een verzoek door DDG aan de gemeente gedaan om het bouwblok te mogen vergroten tot maximaal 1,5 hectare. DDG wil in Wichmond maximaal 138 melkkoeien, 200 stuks vrouwelijk jongvee en 50 fokstieren (inclusief overig rundvee ouder dan twee jaar) houden. Dit zou fase 2 zijn in het ontwikkelen van een groot bedrijf met waarschijnlijk uiteindelijk meer dan duizend melkkoeien.

Twee redenen voor afwijzing verzoek

De gemeente Bronckhorst voert twee redenen aan waarom het verzoek wordt afgewezen. Het eerste argument is dat de voorzieningenrechter van de Raad van State (RvS) al twee keer de verleende vergunning (fase 1) heeft geschorst. In eerste instantie ging het daarbij om een vergunning voor 72 stuks vrouwelijk jongvee en 20 fokstieren. Toen die geen genade in de ogen van de voorzieningenrechter kon vinden, paste Bronckhorst de vergunning aan naar 70 melkkoeien en – nog steeds – 20 fokstieren. Ook die vergunning werd een maand geleden geschorst, omdat de rechter vindt dat het eerder om een intensieve veehouderij gaat dan een melkveehouderij. Bronckhorst is bang dat een nieuwe rechtsgang geen stand houdt en wil daarom eerst de hele rechtsgang voor fase 1 bij de RvS afwachten.

Daarnaast heeft Bronckhorst advies gevraagd aan het Gelders Genootschap over de landschappelijke inpasbaarheid van de nieuwe stallen. Omdat het advies van het genootschap is dat de geplande 124,5 meter lange stal de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap De Graafschap te veel aantast in de huidige opzet. Beide argumenten leiden er volgens de gemeente toe dat het plan moet worden afgewezen.

Gemeente Bronckhorst niet enthousiast

Voor Marcel Schiphorst, de woordvoerder namens DDG, werd het steeds duidelijker dat de gemeente Bronckhorst niet enthousiast is over de komst van het bedrijf van Koolen. Schiphorst krijgt het gevoel dat de negatieve beslissing op de wijziging van het bouwblok en uitbreiding van het bedrijf van tevoren al was besloten. Schiphorst: “Op 26 augustus hebben we het rapport ‘Landschappelijk inpassingsplan’ naar de gemeente gestuurd. Op 13 september had het Gelders Genootschap daar al een advies over, dat moet een spoedopdracht zijn geweest. En op diezelfde 13de september had B&W van Bronckhorst al besloten de aanvraag af te wijzen.”

Wat Schiphorst ook dwars zit, is dat de gemeente het advies uitlegt als ‘niet passend’ in het landschap. Terwijl het Genootschap allerlei adviezen aanreikt waardoor het wel passend zou kunnen zijn. “Dat negeert Bronckhorst gewoon.” Overigens kan het bedrijf ook best verder zonder de gevraagde wijziging van het bouwblok, voegt Schiphorst toe. “Er is een vergunning voor het bestaande bedrijf en DDG kan op het oude bouwvlak ook meer dan het aantal aangevraagde dieren kwijt zonder extra maatregelen te moeten treffen.”

Kritiek op Genootschap

Op het Genootschap heeft Schiphorst ook kritiek. “In het verbetervoorstel lijkt het alsof er een nieuw landgoed moet worden ingepast. Daarnaast zijn er ook voorstellen die gewoon niet kunnen, zo stelt het Genootschap bijvoorbeeld voor om de stal wat te draaien. Als we dat zouden doen moeten alle procedures opnieuw, want dan past het niet meer in de huidige lopende procedures.”

DDG heeft volgens Schiphorst besloten nu op de behandeling in hoofdzaak bij de RvS te wachten, om duidelijkheid te krijgen. “Wij zijn onze knopen aan het tellen en kijken welke vervolgstap er wordt gezet. Zeer binnenkort hebben we een vervolgoverleg met de gemeente. Bij de RvS moet duidelijk worden wanneer een bedrijf nu wel of niet als intensief moet worden beoordeeld, dat is de kernvraag.”

Wanneer de zaak dient voor de RvS weet Schiphorst niet. “In ieder geval niet voor december.”

Beheer
WP Admin