Foto: Ruud Ploeg AlgemeenNieuws

Gelderse subsidieregeling landbouw en schoon water

Boeren in Gelderland kunnen vanaf 20 augustus subsidie aanvragen voor investeringen die ervoor zorgen dat water schoner wordt.

Het gaat om investeringen in het kader van het Deltaplan Agrarische Waterbeheer. In aanmerking komen investeringen voor onder meer het precisiegebruik van mest en voedingstoffen en gewasbeschermingsmiddelen, aanpassingen van kavelsloten om water beter vast te houden, maatregelen om erfafspoeling van schadelijke stoffen te voorkomen, het verbeteren van de bodemstructuur en bijvoorbeeld permanente afdekinstallaties voor kuilvoerplaten.

Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de investering. De helft van de subsidie wordt gefinancierd uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). De overige subsidiegelden komen van de provincie. De subsidiabele kosten zijn minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000.

Aanvragen gaat volgens het zogenoemde tendersysteem en is opengesteld van 20 augustus 2018 vanaf 9.00 uur tot en met 17 september 2018 tot 17.00 uur via het subsidieportaal.

Voor de regeling is € 1,2 miljoen beschikbaar, € 400.000 voor elk waterschap (Rivierenland, Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe).

Beheer
WP Admin