Apparatuur voor het meten van de ammoniakdepositie op de Veluwe in Gelderland.- Foto: ANP AlgemeenNieuws

Gelderland schrapt nog eens 622 hectare van stikstofkaart

De provincie Gelderland heeft 622 hectare stikstofgevoelige natuur geschrapt van de kaart met daarop het Gelderse deel van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Dat meldt de provincie Gelderland.

Eerder was al 2.000 hectare ten onrechte als stikstofgevoelig ingetekende natuur van de kaart geschrapt.

Het gaat om agrarische grond die ten onrechte als stikstofgevoelig was gekarteerd. Voor 1.500 hectare van het natuurgebied moet nog ter plekke aanvullend onderzoek worden gedaan. De ten onrechte als stikstofgevoelig aangewezen gebieden zullen niet langer meewegen als stikstofgevoelig bij de beoordeling van een natuurvergunning.

Nieuwe versie Aerius

Dat in Gelderland en Overijssel ten onrechte landbouwgrond was aangewezen als stikstofgevoelig kwam vorig jaar aan het licht toen een nieuwe versie van Aerius werd ingevoerd. Daarin waren aanvullende gegevens verwerkt, die niet bleken te kloppen.

De aanpassing van de kaarten is nog niet zichtbaar in het stikstofbeoordelingsinstrument Aerius. De provincie zal bij vergunningaanvragen wel rekening houden met de aanpassingen.

4.200 hectare natuurgrond opnieuw bekeken

In de provincie Gelderland is 4.200 hectare natuurgrond opnieuw bekeken. Vorig jaar is al 2.000 hectare van de kaart gehaald op basis van bureau-onderzoek. Van 2.200 hectare werd vastgesteld dat er veldonderzoek voor nodig is. Dat is nu voor 622 hectare gebeurd. Het overige deel wordt nog dit jaar beoordeeld, is het plan van de provincie Gelderland.

In Overijssel zijn vorig jaar al aanpassingen gedaan op 270 hectare in de Natura2000-gebieden Wieden, Weerribben, Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht (82 hectare) en Rijntakken (188 hectare).

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

  1. Zo goed als alle “natuur” in Nederland is door mensenhanden geschapen en zou verdwijnen als het niet door mensenhanden wordt onderhouden. De echte natuur ontstaat pas als er niet meer door mensenhanden ingegrepen wordt. De reden dat er in Nederland zoveel geld aan “natuur” wordt uitgegeven is omdat natuur “deskundigen” het niet eens zijn met wat moeder natuur er zonder hun ingrijpen van maakt.

  2. han, onder druk is alles vloeibaar , dat bedoeld de politiek met “democratie”. helaas , ik schaam me voor deze praktijken. zo zou de politiek ook moeten zijn. sorry

  3. Het zou Jan Braakman sieren als hij ook even zou vermelden dat STAF dit aanhangig heeft gemaakt.
    Dat is blijkbaar teveel gevraagd

  4. Moet ik uit dit artikel concluderen dat de eigenaren van deze terreinen nooit op de hoogte zijn gebracht van het besluit “Stikstof gevoelig” en dus nooit hebben kunnen ageren tegen deze onterechte beslissing. Of moet de conclusie zijn “Onder druk wordt alles vloeibaar en kneetbaar”.

Beheer
WP Admin