Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Geen wijziging R&O-regels op varkensbedrijf

IKB Varken wijzigt vooralsnog niets aan de voorschriften voor het reinigen en ontsmetten van veewagens op varkensbedrijven.

De voorschriften voor het reinigen en ontsmetten (R&O) van veewagens op varkensbedrijven blijven vooralsnog ongewijzigd, meldt IKB Varken. De wateropbrengst van de reinigingsinstallatie dient nog steeds minimaal 3.000 liter per uur te zijn. Dat laat Freddy van der Sar, secretaris van het Centraal College van Deskundigen van IKB Varken, desgevraagd weten.

Vee&Logistiek gaat kijken naar wateropbrengst spoelplaats

Een commissie van branche-organisatie Vee&Logistiek gaat nog onderzoek doen naar de noodzaak van een wateropbrengst van 3.000 liter per uur bij de spoelplaats. Als daaruit andere feiten blijken, wordt besloten de waarde van 3.000 liter aan te passen. De wateropbrengst op spoelplaatsen stond afgelopen najaar ter discussie. Na controle bleek op veel boerenbedrijven de eis onhaalbaar.