AlgemeenNieuws

Geen verbod op neonicotinoiden, ondanks motie

Den Haag – Het kabinet gaat niet over op een verbod op de insectenbestrijders neonicotinoïden en fipronil. Het kabinet laat wel uitgebreid onderzoek doen naar de mogelijke relatie tussen het gebruik van schimmelbestrijders (triazolen) en het optreden van resistentie bij voor mensen gevaarlijke schimmels tegen bepaalde geneesmiddelen. Maar het kabinet wil niet vooruitlopen op een verbod op dergelijke gewasbeschermingsmiddelen. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Dijksma geeft in de brief aan dat het kabinet niet overgaat tot het instellen van een tijdelijk verbod op de verkoop van neonicotinoïden en fipronil. De Tweede Kamer had om zo’n verbod gevraagd zolang niet vaststaat dat de middelen onschadelijk zijn voor bijen en mensen. Achttien middelen zouden door zo’n verbod getroffen worden.

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en andere onderzoekers (Radboud Universiteit) zijn bij het onderzoek betrokken. Aan de hand van het onderzoek zal worden bepaald of het nodig is de toelating van deze schimmelbestrijders in land- en tuinbouwgewassen (en in tal van andere toepassingen) opnieuw te beoordelen. Staatssecretaris Dijksma en haar collega Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) stellen dat het niet eenvoudig is om bij de beoordeling van bestrijdingsmiddelen te kijken naar resistentieontwikkeling bij schimmels uit het milieu door het gebruik van schimmelbestrijders.

Het kabinet ziet geen redenen om een tijdelijk verbod in te stellen voor het gebruik van neonicotinoïden als insectenbestrijder in gewassen. De Partij voor de Dieren had daar in een motie om gevraagd.

Volgens het kabinet is er op dit moment geen aanleiding zulke drastische maatregelen te nemen, nu zowel door de Europese Unie als in Nederland maatregelen zijn genomen om de gevaren voor bijen bij het gebruik van neonicotinoïden weg te nemen.

Sinds de getroffen maatregelen zijn er geen nieuwe concrete aanwijzingen of feiten die er op wijzen dat de toelatingen in Nederland of Europa niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen voor bijen. Het instellen van een tijdelijk verbod zou juridisch niet houdbaar zijn.

Ook een verbod voor particulier gebruik van een aantal neonicotinoïden, acht het kabinet niet nodig. Het College voor de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) heeft opnieuw gekeken naar het niet-professionele gebruik van veertien middelen, waarbij extra is gelet op risico’s voor kinderen en bijen. Volgens het CTGB zijn de risico’s voor bijen en kinderen verwaarloosbaar en dus is er geen reden voor een verbod op het particulier gebruik.

Beheer
WP Admin