<em>Foto: Bart Nijs</em> AlgemeenNieuws

Geen verband longkanker en intensieve veehouderij

Er is geen duidelijk bewijs voor een relatie tussen longkanker en intensieve veehouderij. Dat concludeert de GGD Hart van Brabant na een korte literatuurstudie.

Om met meer zekerheid te kunnen zeggen of er op lokaal of gemeentelijk niveau in Brabant een relatie bestaat tussen het voorkomen van longkanker en intensieve veehouderij, is meer onderzoek nodig, aldus de gezondheidsdienst. Bij nader onderzoek zou niet alleen longkanker, maar ook andere gezondheidseffecten moeten worden onderzocht.

Uitspraken oncologisch chirurg Den Bosch

Eind maart startte de GGD een verkennend onderzoek naar aanleiding van uitspraken van een oncologisch chirurg in Den Bosch die vermoedt dat er meer longkanker voorkomt als gevolg van de uitstoot van fijnstof en ammoniak van de veehouderij in Brabant. In welke mate de hoeveelheid en samenstelling van fijnstof en ammoniak uit de veehouderij bijdraagt aan een extra risico op longkanker, is op dit moment onduidelijk. Mogelijk dat de uitkomsten van het onderzoek naar gezondheidsrisico’s van veehouderijen daarover meer duidelijkheid geeft. De presentatie van die uitkomsten van deze VGO-studie (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden) wordt half juni verwacht.

In Brabant komt meer longkanker voor dan in andere gebieden in Nederland. Onderzoeken laten zien dat roken hieraan de belangrijkste bijdrage levert (circa 85%).

Beheer
WP Admin