Foto: ANP AlgemeenNieuws

Geen uitzondering groente en fruit btw-verhoging

Vanuit fiscaal oogpunt is het niet mogelijk om bij de algehele btw-verhoging een uitzondering te maken voor groente en fruit.

De reden is dat een dergelijke uitzondering lastig af te bakenen is, omdat groente en fruit vaak als basisingrediënten dienen voor van veel samengestelde producten. Dat schrijft staatssecretaris van Financiën Menno Snel, mede namens staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Verband met andere maatregelen

Een andere reden is volgens Snel dat de verhoging van het verlaagde btw-tarief ook niet los gezien kan worden van de andere maatregelen uit het regeerakkoord. Tegenover de btw-verhoging staat namelijk een verlaging van de belasting op inkomsten. Het gevold daarvan zal zijn dat mensen ook meer te besteden zullen hebben, stelt Snel in zijn schrijven.

In het regeerakkoord is opgenomen dat het verlaagde btw-tarief verhoogd wordt van 6% naar 9%. Het is hierbij van belang te benadrukken dat de verhoging voor het gehele aanbod van levensmiddelen geldt, dus zowel voor ‘gezonde’ als ‘ongezonde’ levensmiddelen. Er is geen reden om aan te nemen dat consumenten door deze verhoging zullen overstappen van gezonde naar minder gezonde producten, denkt staatssecretaris Snel.

Lees ook: ‘Btw groente en fruit moet niet omhoog maar omlaag’

Beheer
WP Admin