Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Geen uitstel voor vanggewassen op EA-percelen

Boeren krijgen geen uitstel voor het inzaaien van vanggewassen om te voldoen aan de vergroeningseis Ecologisch Aandachtsgebied (EA).

LTO Nederland had eind september om uitstel gevraagd vanwege de nattigheid op met name kleigronden. Eind vorige week heeft minister Kamp van Economische Zaken aan LTO meegedeeld dat er geen uitstel komt. Volgens Jaap van Wenum van LTO Akkerbouw heeft kamp daarbij verwezen naar de bestaande overmachtsregeling op RVO.nl.

Overmacht door overvloedige regenval

Voor boeren die voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden en waar werkelijk sprake is van overmacht door overvloedige regenval, is volgens Van Wenum toegezegd dat coulant met de regeling omgegaan zal worden.

Beheer
WP Admin