Foto: ANP AlgemeenNieuws

Geen schapen meer op dijk door droogte

Om schade aan de kurkdroge dijken te voorkomen, stelt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vanaf zaterdag 7 juli een beweidingsverbod op de dijken in.

Dit betekent dat veehouders hun dieren tijdelijk van de dijk moeten halen. Door de droogte wordt bij begrazing het wortelstelsel van de grasmat aangetast, waardoor het gras op de dijk moeilijk kan herstellen. Deze grasmat dient als beschermlaag van de dijk in tijden van hoogwater.

Met het beweidingverbod wil het waterschap verdere beschadiging voorkomen. Het verbod geldt voornamelijk voor de dijken langs de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water en de Sallandse weteringen.

Tijdelijk afwijken van voorschriften

Onder normale omstandigheden is beweiding dijken toegestaan volgens de voorschriften. Hiervan kan tijdelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld om de grasmat te beschermen in tijden van droogte. Pachters en eigenaren van dijken zijn met een brief persoonlijk op de hoogte gesteld. Het beweidingverbod blijft tot nadere berichtgeving van kracht.

Goede conditie

Dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Hoe beter het waterschap de dijken onderhoudt, hoe sterker ze zijn in situaties wanneer het er op aan komt en het water krachtig tegen de dijken aan klotst. Hoe minder schade door het jaar heen ontstaat, hoe minder herstelwerkzaamheden nodig zijn om de dijken in goede conditie te houden. Een beweidingverbod tijdens extreme droge of natte periodes draagt daar aan bij.

Beheer
WP Admin