Foto: Paulus Maessen AlgemeenNieuws

Geen PAS-ruimte meer in Bakkeveense Duinen

In het Friese Natura 2000-gebied Bakkeveense Duinen is de beschikbare ontwikkelruimte van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) volledig benut.

Dat meldt provincie Friesland. Vooral agrarische ondernemers die in de buurt van het gebied wonen, hebben veel vergunningen aangevraagd en meldingen gedaan omdat zij wilden uitbreiden, aldus de provincie.

Het gevolg hiervan is dat het niet mogelijk is om een vergunning te krijgen voor nieuwe uitbreidingen die kunnen leiden tot extra stikstofneerslag in de stikstofgevoelige natuurgebieden. Ook als er bijna geen sprake is van een stikstofneerslagtoename zullen nieuwe agrarische activiteiten in de buurt van de Bakkeveense Duinen niet meer mogelijk zijn.

Ontwikkelruimte Alde Feanen ook volledig benut

Behalve voor de Bakkeveense Duinen is ook de ontwikkelruimte bij het Natura 2000-gebied Alde Feanen volledig benut. Ook daar zijn agrarische ontwikkelingen die tot een stikstoftoename leiden niet meer mogelijk.

De provincie raadt boeren die toch hun bedrijf verder willen ontwikkelen aan maatregelen te nemen in hun stal. Als mogelijkheid oppert Friesland een emissiearme stalvloer. Dan wordt de mest direct afgevoerd en afgesloten, waardoor minder stikstof in de lucht komt, aldus het provinciebestuur.

Beheer
WP Admin