Foto: Hans Hut AlgemeenNieuws

Geen ontwikkelingsruimte in deze 9 natuurgebieden

In zeker 9 Natura2000-gebieden is tot juli volgend jaar geen ontwikkelingsruimte te vergeven in zogenoemde PAS-vergunningen.

Het gaat om activiteiten die effect hebben op de stikstofneerslag in kwetsbare Natura2000-gebieden, volgens het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat meldt het PAS-bureau na de actualisatie van het Programma Aanpak Stikstof. Sinds juli is gewerkt aan de actualisatie. Daardoor was het systeem Aerius, dat gebruikt moet worden voor het doen van vergunningaanvragen of meldingen, uit de lucht. Sinds eind vorige week is Aerius weer operationeel. In het systeem zijn leefgebiedenkaarten aangepast en het rekenmodel is geactualiseerd.

Negen gebieden

De 9 gebieden waar geen ontwikkelingsruimte meer beschikbaar is voor landbouwactiviteiten zijn:

  • Rottighe Meente
  • Drents-Friese Wold
  • De Wieden
  • Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht
  • Brabantse Wal
  • Weerter- en Budelerbergen
  • Van Oordt’s Mersken
  • Bakkeveense duinen
  • Leenderbos Groote Heide & De Plateaux.

In meer dan de helft van de 118 PAS-gebieden is de zogenoemde grenswaarde voor het doen van meldingen verlaagd van 1 mol depositie per hectare per jaar naar 0,05 mol. Dat betekent in de praktijk dat altijd een vergunning moet worden aangevraagd en niet kan worden volstaan met een melding bij activiteiten waarbij sprake is van stikstofdepositie.

Beheer
WP Admin