Foto: Ronald Hissink RundveeNieuws

Geen nieuwe mestnormen voor melkvee in 2023

De excretieforfaits van melk- en kalfkoeien voor 2023 blijven gelijk aan die van voorgaande jaren. Dat meldt het ministerie van landbouw.

Over het aanpassen van de mestnormen per dier is veel onrust. De huidige excretienormen zijn gebaseerd op data van 2015 tot en met 2017. De Commissie Deskundigen Meststoffen (CDM) maakte in 2019 ook voorstellen om de cijfers te actualiseren, maar deze werden ook niet doorgevoerd.

Wederom besluit cijfers niet aan te passen

Een nieuw voorstel, gebaseerd op meer recente cijfers werd vorig jaar door toenmalig landbouwminister Carola Schouten ook niet doorgevoerd. Ze liet besluitvorming over aan haar opvolger, die nu ook besluit de cijfers voor 2023 niet aan te passen.

Door actualisatie van normen fosfaatuitstoot omlaag

Pijnpunt van de actualisatie van de normen zijn de gevolgen. Door actualisatie van de normen zou de gemiddelde fosfaatuitstoot per koe omlaag gaan, waardoor melkveehouders meer dieren kunnen gaan houden binnen hun fosfaatrechten. Dat geldt vooral voor bedrijven met hoogproductieve koeien. Daarmee dreigt de stikstofexcretie weer boven het plafond te komen.
Bedrijven met relatief laagproductieve dieren zouden juist extra fosfaatrechten moeten aankopen om het huidige aantal dieren te kunnen houden.

Het ministerie verwacht begin 2023 een besluit te nemen over de normen voor 2024.

Beheer
WP Admin