AlgemeenAchtergrond

‘Geen landbouwgewassen in de vergister’

Het is zonde om landbouwgewassen te vergisten. Zeker in tijden van wereldwijde voedselschaarste. Het zou daarom verboden moeten worden. Dat zegt Ria Broeze-Van der Kol, wethouder en loco-burgemeester van Wierden

Ze heeft een brief geschreven aan leden van de Tweede Kamer om een verbod op de vergisting van landbouwgewassen in de subsidieregels voor duurzame energie op te nemen. In haar gemeente ligt een voorstel om zo’n verbod in de vergunningvoorschriften op te nemen. Tegelijk pleit ze voor toelating van bermgras om de vergister.

Vanwaar deze oproep?
“Voor een beetje vergister heb je zo 50 hectare mais nodig. Die hectares zijn dus niet meer beschikbaar voor de voedselproductie. Biogas is prima, maar alleen van producten die er toch al zijn, en niet van landbouwgewassen die daarvoor speciaal geteeld worden.”

U richt zich nu tot de Tweede Kamer, doet u er zelf ook iets mee in uw gemeente?
“Jazeker. In onze gemeente zijn nog geen vergisters. Er is wel een plan voor één installatie. Wij willen geen vergunning geven als landbouwgewassen speciaal worden verbouwd voor deze vergister. Dat staat in onze energienota die in september wordt behandeld in de gemeenteraad.”

Kan de gemeente wel zoiets eisen?
“Ja natuurlijk. Wij stellen die eis, en als iemand het daar niet mee eens is, moet ie het maar via de rechter aanvechten.”

Wat mag dan wel in die vergister en wat niet?
“Geen gewassen die er speciaal voor geteeld worden. Geen mais, geen granen, geen gras. Daar zitten allemaal nadelen aan. Jarenlange maisteelt is niet goed voor de grond, en de prijzen worden opgedreven door de maisvergisters.”

Dat wordt vaker gezegd, maar vaak ontbreekt de onderbouwing. Heeft u die wel?
“Nee, ik heb er geen cijfers over, maar dat hoeft ook niet. Je kunt zelf wel bedenken dat het zo gaat. Het is logisch: als iemand mais wil voor de vergister, gaat hij geld bieden, dat iemand zonder vergister niet heeft.”

En als het gaat om restanten van landbouwgewassen, overschotten, onverkoopbare resten?
“Dat moet dan apart bekeken worden. Maar als je geen regels stelt, gaat het van kwaad tot erger.”

U pleit tegelijk vóór toelating van bermgras in de vergister, net als natuurgras. Is dat niet tegenstrijdig met een verbod op vergisting van landbouwgewassen?
“Nee. Berm- en natuurgras worden niet voor de vergister verbouwd. Dat is het verschil. Het is een principekwestie.”

Is bermgras milieutechnisch wel veilig genoeg?
“Ja. Vroeger was het onveilig omdat er nog lood in de benzine zat. Dat is niet meer zo. Het probleem is nu het zwerfafval, maar ik begrijp van een fabrikant van biogasinstallaties dat ze dat er makkelijk uit kunnen halen. Het zou ons als gemeente bovendien van een probleem afhelpen, want bermgras moet nu apart afgevoerd worden en dat is duur.”

Beheer
WP Admin