<em>Foto: Bert Jansen</em> AlgemeenNieuws

Geen lager btw-tarief asbestverwijdering

Er komt vooralsnog geen btw-verlaging voor de verwijdering van asbest en een uitzondering van de afvalstoffenbelasting op asbest. Dat heeft de Tweede Kamer in meerderheid uitgesproken.

Het CDA had bij monde van CDA’er Jaco Geurts gevraagd om een fiscale voorziening voor de verwijdering van asbest.

Ook een motie (van SP) om meer geld dan €75 miljoen uit te trekken voor de sanering van asbestdaken haalde geen meerderheid. De Kamer wil wel dat er een gezamenlijke aanpak komt waarbij rijk, provincies en bedrijfsleven betrokken zijn. Ee motie van de PvdA om het saneren van asbestdaken en de invoering van het asbestdakenverbod in 2024 beter onder de aandacht te brengen. Ook dat moet in een landelijk plan van aanpak worden opgenomen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) sluit niet uit dat er op termijn meer geld nodig is voor de sanering van asbest, maar ze vindt het niet terecht die extra kosten op voorhand al bij het rijk neer te leggen.

Lees meer over subsidies voor asbestsanering in het dossier.

Beheer
WP Admin