Foto: Jan Sibon AlgemeenNieuws

Geen extra maatregelen tegen speculatie fosfaatrechten

Minister Carola Schouten van landbouw gaat het fosfaatrechtenstelsel vooralsnog niet aanpassen om speculatie met fosfaatrechten tegen te gaan, maar ze sluit verdergaande maatregelen niet uit.

Dat schrijft ze in reactie op Kamervragen van Helma Lodders (VVD). Schouten benadrukt dat ze speculatie met fosfaatrechten om financieel gewin te behalen zonder dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van de melkveehouderij niet passend vindt.

Markttoezicht op de handel in fosfaatrechten is er nu niet, omdat het een privaatrechtelijke aangelegenheid is. “Ik houd de vinger aan de pols waar het gaat om de ontwikkeling van het stelsel en de markt voor fosfaatrechten. Verdergaande maatregelen zijn denkbaar”, aldus Schouten.

Ingrijpen in handel of maximale prijs

Het gaat dan om ingrijpen in de handel door bijvoorbeeld een verdere inperking van de partijen die kunnen handelen in fosfaatrechten of het ingrijpen op de prijs, bijvoorbeeld door daaraan een maximum te stellen. Dit raakt direct de kern van verhandelbaarheid van de fosfaatrechten en hier is een wetswijziging voor nodig.

Meld oneigenlijke praktijken

Schouten roept ondernemers die signalen hebben over oneigenlijke handelspraktijken in fosfaatrechten op om dit te melden via het klantcontactcentrum bij RVO.nl.
Alleen landbouwondernemingen in de zin van de Meststoffenwet kunnen fosfaatrechten bezitten. Handelaren kunnen dus geen fosfaatrechten opkopen om hiermee de prijs op te drijven. De rechten kunnen pas worden benut als de overdacht van rechten bij RVO.nl is geregistreerd.

Beheer
WP Admin