RundveeNieuws

Geen akkoord over zachte landing

Luxemburg – De Europese Raad van landbouwministers heeft geen akkoord bereikt over een zachte landing voor de zuivelsector als het melkquotum wordt afgeschaft. “Helaas liggen de visies van de lidstaten te ver uiteen om tot een meerderheid te komen”, zegt Eurocommissaris Dacian Ciolos na afloop van de landbouwraad. Hij vindt het behalen van een gekwalificeerde meerderheid nodig om het beleid te kunnen aanpassen.

“Het huidige pakket met maatregelen bij het afschaffen van het melkquotum is een paar jaar geleden ontwikkeld met steun van een gekwalificeerde meerderheid. Om dit beleid aan te passen is voldoende politieke steun in de vorm van een gekwalificeerde meerderheid in de Raad nodig”, vindt Ciolos.

Er is geen meerderheid voor het voorstel van Oostenrijk, Nederland en Duitsland om de vetcorrectie aan te passen waardoor melkveehouders hun bedrijf zonder al te hoge kosten kunnen voorbereiden op afschaffing van het quotum. Voor het voorstel was steun van Nederland, Spanje, Luxemburg, België, Polen, Letland, Ierland, Oostenrijk en Duitsland.

Frankrijk, Bulgarije, Italië, Zweden, Hongarije, Groot-Brittannië, Portugal, Tsjechië, Slowakije en Slovenië zijn fel tegen het voorstel, omdat ze vinden dat de vetcorrectie de melkveehouders die zich netjes aan de regels en hun quotum houden bestraft.

In een eerder debat toonden Malta, Estland en Cyprus sympathie voor het voorstel, maar ze steunden het voorstel deze raadsvergadering niet.

Hoewel er nu nog geen definitief besluit is gevallen over de zachte landing, is het voorstel nog niet definitief van de baan. Bij de volgende raadsvergadering in juli, onder het voorzitterschap van Italië, zal het onderwerp naar verwachting opnieuw besproken worden. Eurocommissaris Ciolos benadrukt dat snelheid van belang is bij het besluit. “Het tijdschema is belangrijk, zodat zuivelproducenten snel een duidelijk signaal krijgen namens de besluitvormers. Producenten beslissen in het voorjaar over de productieplannen. Het is belangrijk zo snel mogelijk een duidelijk signaal af te geven naar de melkveehouders”, vindt Ciolos.

Beheer
WP Admin