<em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

‘Geen aanwijzing voor meer drugsdumping in landbouw’

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de landbouw structureel wordt betrokken bij de dumping van drugsafval. Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam in antwoord op Kamervragen van Fatma Koser Kaya Vera Bergkamp (beiden D66).

Aanleiding voor de Kamervragen was een bericht over dumping van drugsafval bij een landbouwbedrijf in Someren (Noord-Brabant). In de mest waren afvalstoffen (MDMA) uit de drugsproductie (XTC) gedumpt. De mest is vervolgens op een maisperceel aangewend.

Uit onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gebleken dat de reststoffen traceerbaar waren in de mais. De NVWA heeft voorkomen dat de mais als veevoer is gebruikt. De NVWA zegt dat de gehalten aan verontreinigende stoffen zo laag waren, dat er geen gevaar zou zijn opgetreden voor de dier- of volksgezondheid, als de mais aan het vee was gevoerd.

De betrokken mestkelder is eind januari in opdracht van de eigenaar geleegd. Juridisch is de eigenaar van de dumpplek verantwoordelijk voor het opruimen van de drugs.

Beheer
WP Admin