RundveeNieuws

Gebrek aan ruwvoer dreigt

Doetinchem – Alles wijst er op dat het ruwvoeraanbod in 2015 lager uitvalt dan in het topruwvoerjaar 2014.

Dat is te wijten aan een laat seizoen, 10 procent minder mais en aanzienlijk minder grasaanbod op 68.500 hectare grasland met muizenschade. Ook verwacht DuynieBeuker dit seizoen minder aanbod van bietenpulp omdat er dit jaar in Nederland, Duitsland en België tot 20 procent minder suikerbieten zijn gezaaid. De vaarzeninstroom op Nederlandse melkveebedrijven is met 21 procent flink toegenomen en de melkveestapel groeit daardoor. De vraag naar ruwvoer stijgt bij een lager ruwvoeraanbod. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat de ruwvoerschaarste in de loop van dit seizoen verder toeneemt. De prijzen van ruwvoer en bijproducten houden in elk geval opwaartse druk.

Johan Sieperda vertelt over het tekort aan ruwvoer door de muizenplaag. Beweeg met uw muis over de foto.