AlgemeenAchtergrond

Gebouw Berlaymont

Het is hét symbool van de Europese macht: Berlaymont, door eurofoben ook wel aangeduid als ’Berlaymonster’.

Het gebouw huisvest de Europese Commissie en haar ambtenaren, en was daarom in de loop der jaren vaak het mikpunt van protest, onder andere van boeren. Berlaymont is gebouwd in de jaren 60, toen de behoefte aan meer kantoorruimte voor de groeiende EU zich steeds sterker deed gevoelen. De naam ontleent het gebouw aan de driehonderd jaar oude kloosterorde, die tot dan toe op de plek was gevestigd, de Dames de Berlaymont. De zestien verdiepingen hoge kantoortoren, in de vorm van een kruis, was aanvankelijk in bezit van de Belgische staat, die het verhuurde aan de EU. In 2002 werd het gebouw voor ruim 550 miljoen euro verkocht aan de Europese Gemeenschap, dat dit bedrag in 27 jaar moet afbetalen. Begin jaren 90 werd asbest in het gebouw ontdekt, waardoor het geheel moest worden gerenoveerd. Prijskaartje: 700 miljoen euro (sommigen schatten ruim 1 miljard). De renovatie nam 13 jaar in beslag, 5 jaar langer dan de oorspronkelijke bouw.

Beheer
WP Admin