Roger Weijers (48) heeft samen met zijn vrouw Edith (46) in Oostrum (L.) een melkveebedrijf. De productie van de koeien is 11.000 kilo melk met 4,30% vet en 3,60% vet. - Foto's: Van Assendelft Fotografie RundveeReportage

Gastbedrijf Maisdag: keuze ras op zetmeel en VEM

Roger Weijers is gastbedrijf voor de Maisdag 2021. De helft van zijn oppervlakte in gebruik is bestemd voor de maisteelt. Boerderij stelt het bedrijf voor.

Roger Weijers teelt 70 hectare mais op grondsoorten die variëren van lichte zandgrond tot rivierklei langs de Maas. Van de 70 hectare is dit jaar voor het eerst zo’n 20 hectare bestemd voor de oogst als maiskolvensilage (mks). Logisch dat Weijers niet maar één ras op zijn bedrijf heeft. “Ik zaai meestal vier verschillende rassen.” Daarbij kijkt hij niet naar de leverancier. Hij gebruikt dit jaar mais van Limagrain, Pioneer en KWS. “Ik bepaal mijn rassenkeuze aan de hand van de Rassenlijst. Daarbij zijn zetmeelopbrengst, zetmeelgehalte en voerderwaarde (VEM) per kilo droge stof leidend. Dat hoeven dus niet per se de nieuwste rassen te zijn.”

Lees verder onder de foto.

Het bedrijf van Roger Weijers is in 2011 gebouwd.
Het bedrijf van Roger Weijers is in 2011 gebouwd.

Maiskolvensilage

Het rantsoen van de 225 melk- en kalfkoeien bestaat voor ongeveer de helft uit drogestofbasis uit mais. Dit jaar maakt hij voor het eerst ook een deel tot mks. “Dit in verband met de hoge prijs voor korrelmais. Nu de snijmaisoogst goed lijkt te worden, denk ik dat ik wel zo’n 20 hectare met de kolvenplukker kan laten oogsten.” Waarschijnlijk wordt dat de mais die onder water gestaan heeft na het uit de oevers treden van de Maas. “Mits daar een kolf in komt natuurlijk. Ik ga de mais zeker niet oogsten als snijmais want er zit veel te veel troep en slib aan.” Hij weet nog niet waar hij de mks inkuilt. “Het kan best zijn dat ik het apart opsla. Maar mogelijk oogst ik de mks toch voor de snijmais uit, en gaat het onderin de grote sleufsilo en gaat daarna de snijmais er overheen. Dan heb ik zeker druk genoeg op de mks.”

De mais is bemest met 40 kuub rundveedrijfmest. Tegelijkertijd is er ook nog mineralenconcentraat uitgereden. Hoeveel gebruikt wordt, hangt af van de gehalten, maar vaak is dat 8 tot 10 kuub. Weijers heeft zand in de boxen van de koeien. Het bezinksel daarvan gaat ook op het maisland, zo’n 10 kuub per hectare.

Inkuilproces

Weijers kuilt zijn mais in een sleufsilo van 50 bij 14 meter, met 3 meter hoge wanden. Daarnaast maakt hij nog een rijkuil van zo’n 6 hectare, die hij opvoert als de grote kuil leeg is. Dan kan de nieuwe mais er weer in en kan deze ook nog een week of vier dicht zitten. Bij het inkuilen rijdt hij zelf mee om de zaak zo goed mogelijk te verdichten. “Ik wil dat de loonwerker in dunne laagjes over de hele lengte van de kuil werkt. Als de laatste vrachten geweest zijn, rij ik met de veldspuit over de kuil en spuit ik kaliumsorbaat met ruim water over de toplaag.” Daarna gaat er krimpfolie op, gevolgd door landbouwfolie. Als laatste komen de dekkleden er op die aan de zijkanten vastgelegd worden met zand. Met een meter voersnelheid in de week kan hij zijn mais goed fris houden.

Beheer
WP Admin