"Vreselijk." In pak en kaplaarzen kijkt Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, naar de bruine planten in de modder op een gloeiende, winderige akker nabij Weert in Midden-Limburg. Hij is op bezoek bij leliebollenteler Wilbert Mans. Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Garantstelling voor getroffen bedrijven

Bedrijven die zijn getroffen door extreem weer kunnen sneller aanvullende financiering krijgen als ze leningen hebben die vallen onder de zogenoemde Garantstellingsregeling.

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft de voorwaarden aangepast schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee kan voorkomen worden dat er grote liquiditeitsproblemen ontstaan. Als banken maatwerkoplossingen aanbieden aan klanten zoals een ruimere financiering of uitstel van aflossingen is dat nu snel mogelijk met behoud van de Garantstelling.

Werktijdverkorting

De brief bevat verder de bevestiging van afspraken die afgelopen week zijn gemaakt rondom het bezoek van Van Dam aan het getroffen gebied. Het gaat daarbij om overleg met provincies, gemeenten, waterschappen, banken, verzekeraars en bedrijfsleven. Er komt geen aanvullende financiële steun vanuit het Ministerie. Van Dam verwijst opnieuw naar de mogelijkheden binnen bestaande verzekeringen voor opstallen en de brede weersverzekering. De staatssecretaris verwijst ook naar de regeling voor werktijdverkorting die vandaag bekend is gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken.

Voorwaarden vanggewassen

Voor akkerbouwers die in de problemen komen met voorwaarden voor vanggewassen en het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (betalingsrechten en vergroening) komt er geen algehele vrijstelling van voorwaarden. Wel gaat Van Dam in overleg met de sector en de Europese Commissie om te bekijken hoe en wanneer een beroep kan worden gedaan op overmacht.

Beheer
WP Admin