RMO-wagen van FrieslandCampina haalt melk op bij melkveebedrijf. De gemiddelde garantieprijs bedraagt dit jaar tot en met augustus € 36,41 per 100 kilo. - Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Garantieprijs FrieslandCampina stijgt licht

FrieslandCampina heeft de garantieprijs voor augustus verhoogd met € 0,25 naar € 37,75 per 100 kilo melk.

In de prijs is een negatieve correctie van 22 cent verwerkt in verband met lagere referentiemelkprijzen in de afgelopen periode. Vorige maand was sprake van een negatieve correctie van € 0,50. Over augustus 2020 en 2019 betaalde FrieslandCampina garantieprijzen van respectievelijk € 34 en € 35 per 100 kilo.

De zuivelonderneming verwacht dat de melkprijzen in de komende periode als gevolg van de marktontwikkelingen rond het huidige niveau blijven bewegen. De gemiddelde garantieprijs dit jaar tot en met augustus bedraagt € 36,41 per 100 kilo.

Flinke stijging biologische garantieprijs

De biologische garantieprijs over augustus stijgt met € 1,50 naar € 50,50 per 100 kilo melk. In deze prijs is een positieve correctie van 89 cent verwerkt in verband met hogere referentiemelkprijzen in de afgelopen periode. Over augustus 2020 en 2019 betaalde FrieslandCampina biologische garantieprijzen van respectievelijk € 47,50 en € 47 per 100 kilo.

De vraag naar biologische melk blijft volgens FrieslandCampina goed en ondervindt geen nadelig effect van de coronacrisis. De gemiddelde biologische garantieprijs dit jaar tot en met augustus bedraagt € 48,38 per 100 kilo melk.

Beheer
WP Admin