De coöperatieve inhouding voor duurzaamheid gaat voor alle leden naar € 0,60 per 100 kilo melk. Dat is gelijk aan de inhoudingen voor 2022, namelijk € 0,25 voor Foqus planet en € 0,35 voor weidegang. - Foto: Peter Roek RundveeNieuws

FrieslandCampina verhoogt premie Foqus planet naar maximaal € 3,50 per 100 kilo

FrieslandCampina-leden kunnen vanaf volgend jaar binnen het kwaliteitsprogramma Foqus planet maximaal € 3,50 per 100 kilo melk aan duurzaamheidstoeslagen verdienen. Dat stelt de coöperatie voor aan de leden.

De coöperatieve inhouding voor duurzaamheid gaat voor alle leden naar € 0,60 per 100 kilo melk. Dat is gelijk aan de inhoudingen voor 2022, namelijk € 0,25 voor Foqus planet en € 0,35 voor weidegang. Uiteindelijk blijft dus een maximale netto duurzaamheidspremie van € 2,90 per 100 kilo over. De hoogste toeslag, € 1,50 per 100 kilo melk, geldt voor een geringe CO2-uitstoot per kilo melk. De toeslag voor volledige weidegang gaat van € 1,50 naar € 1,30 per 100 kilo melk. Op andere indicatoren is de maximale toeslag € 0,10 per 100 kilo melk per indicator. FrieslandCampina presenteert het voorstel tijdens de najaarsbijeenkomsten. In december volgt een definitief besluit.

‘Van punten naar munten’

De thema’s uit de bestaande Foqus planet-tabel, diergezondheid en -welzijn, klimaat en biodiversiteit, blijven gehandhaafd. Daaronder negen indicatoren waar leden op kunnen scoren. Weidegang komt er in de tabel als thema en indicator bij. Nieuw is dat leden van tevoren zien wat extra inspanning op een van de indicatoren oplevert. De coöperatie spreekt ‘van punten naar munten’. De beloning loopt lineair op, vanaf een drempelwaarde naar een topwaarde.

Extra inspanning levert meeste op

Zoals gezegd levert extra inspanning op het terugdringen van de CO2-uitstoot het meeste op. Als leden een uitstoot van 900 gram of minder realiseren, in CO2-equivalenten per kilo melk, dan ontvangen ze komend jaar een toeslag van € 1,50 per 100 kilo melk. Daarna verlaagt de coöperatie de CO2-norm jaarlijks met 25 gram CO2 per kilo melk. De aanscherping geldt alleen voor broeikasgasuitstoot en is volgens de onderneming nodig om gestelde klimaatdoelen te realiseren. De normen voor de andere indicatoren worden om de drie jaar herzien.

PlanetProof niet langer uit pot Foqus planet

FrieslandCampina ziet dat klanten vragen om klimaatresultaat en daar ook voor willen betalen. Dat is de reden om zwaar in te zetten op klimaatprestaties. Wat betreft de weidepremie is het volgens de onderneming zo dat deze niet volledig uit de markt wordt gehaald. Dat rechtvaardigt de verlaging naar € 1,30 per 100 kilo.

Nieuw is dat de PlanetProof-toeslag niet langer uit de Foqus planet-pot wordt betaald. Er komt een vaste On the way to PlanetProof-toeslag van € 4,50 per 100 kilo melk. Daar gaat nog wel de coöperatieve inhouding van € 0,60 vanaf. De PlanetProof-toeslag komt straks rechtstreeks van de meeropbrengst van PlanetProof-zuivelproducten.

Voorkomen van dubbele beloning

Met deze aanpassing voorkomt de coöperatie dubbele beloning voor dezelfde resultaten. Doordat On the way to PlanetProof-leden niet meer via de variabele Foqus planet-toeslag worden beloond, lopen zij volgens FrieslandCampina gemiddeld zo’n € 1,20 per 100 kilo melk variabele inkomsten mis, die ze anders uit onder andere de verhoogde klimaatbonus zouden ontvangen. Hier tegenover staat wel een verhoging van de PlanetProof-toeslag van 50 cent.

Naast de coöperatieve inhouding stopt de onderneming zelf tot nu toe jaarlijks zo’n € 40 miljoen in de Foqus planet-pot voor uitbetaling van duurzaamheidspremies. FrieslandCampina geeft aan dat dit bedrag substantieel omhooggaat. Hoeveel is afhankelijk van de prestaties van leden-melkveehouders. De coöperatie heeft verschillende scenario’s doorgerekend, maar wil de uitkomsten niet delen.

Reacties

  1. Nog steeds is dit een beloning voor wit en niet voor groen. De beloning voor natuurinclusieve landbouw / veehouderij zal ook op andere manieren dan via de melk moeten komen waardoor minder melk niet hoeft te betekenen dat de verdienste minder wordt. Alleen als RFC groen gaat belonen kan je deze cirkel breken.

Beheer
WP Admin