01 RundveeNieuws

FrieslandCampina kort melkgeld vanaf 9 januari

FrieslandCampina wacht niet met de fosfaatreductie totdat zo’n maatregel officieel verplicht is, maar begint per 9 januari alvast met een tijdelijke ‘standstillmaatregel’.

Dat heeft de ledenraad besloten. Wachten met reduceren tot de Europese Commissie akkoord is met een algemeen geldende maatregel – uiterlijk 1 maart – levert alleen maar vertraging op, zo lichten bestuur en directie toe.

Alle leden die meer melk leveren/fosfaat produceren dan ze mogen op grond van hun referentie, krijgen te maken met een garantieprijskorting van 90% over de te veel geleverde melk.

Meeste veehouders kiezen voor reductie aantal koeien

Directeur coöperatiezaken Jeroen Elfers zegt dat de meeste melkveehouders overigens kiezen voor reductie van het aantal stuks vee (GVE-regeling) en niet speciaal gaat voor het verminderen van de melkleverantie. Hij verwacht overigens wel een aanzienlijke daling van de in Nederland geleverde hoeveelheid melk. CEO van FrieslandCampina Roelof Joosten wil niet zeggen hoeveel minder melk het zuivelbedrijf verwacht. Vorig jaar kwam er ruim 800 miljoen kilo melk bij, ‘ofwel twee Cono’s’, aldus Joosten.

Dit is niet het volume waarvoor de onderneming verwerkingscapaciteit tekort kwam, maar de reductieregeling zal er wel voor zorgen dat FrieslandCampina aanvoer en verwerking ‘meer in balans krijgt’, zo wordt gesteld. Dit gebeurt ook dankzij eerder afgesloten en langlopende contracten met andere verwerkers.

Nu al effect van vrijwillige melkreductieregeling

FrieslandCampina heeft goede hoop dat de regeling effect zal hebben. De definitieve resultaten van de vrijwillige melkreductieregeling van dit najaar zijn nog niet bekend, maar er is al wel een duidelijk effect van te merken, stelt Elfers. Bij degenen die niet meedoen, is volgens hem juist te zien dat de productie weer fors dreigt te gaan stijgen. Dus, de standstill komt op het goede moment.

Nieuwe coöperatievoorzitter Frans Keurentjes stelt dat de situatie van de laatste anderhalf jaar ook aanleiding is om nog eens goed naar de lange termijn te kijken: “Springen we van de ene steen op de andere, of hebben we ook een duidelijke langetermijnvisie?”

Joosten is optimistisch dat de hele zuivel het voorbeeld van FrieslandCampina zal volgen. Naar zijn mening is er nog altijd breed draagvlak voor het fosfaatplan. Een aantal andere bedrijven wordt juist weer onrustig over de juridische soliditeit van het plan.

Referentieperiodes voor korten op melkgeld

FrieslandCampina kort veehouders die meer leveren dan in een referentieperiode fors op de uitbetaling. Leveranciers kunnen kiezen tussen drie referentieperiodes:

  1. 20 augustus 2016 tot en met 17 september 2016;
  2. 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2016;
  3. 13 november 2016 tot en met 12 december 2016.

De geleverde melkproductie per dag in die periode wordt het vergelijkingsvolume (in kilo’s per dag) genoemd. Bij overschrijding daarvan kort de zuivelaar 90% van de garantieprijs over die extra kilo’s melk.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.