Foto: ANP AlgemeenNieuws

Friesland wil meer inzicht in schade dassen

Provincie Friesland gaat ook de legeskosten voor het aanvragen van een vergoeding van dassenschade betalen.

De € 300 die een dergelijke aanvraag kost, krijgen grondgebruikers nu ook terug. Friesland doet dit omdat de legeskosten vaak een drempel bleken om schade te melden. Hierdoor kreeg de provincie geen goed beeld van de schade waar dassen voor verantwoordelijk zijn.

Uitvoeringsinstantie BIJ12 betaalt al wel automatisch de leges terug als het gaat om schade die aangericht is door bijvoorbeeld de wolf, lynx, otter, bever of wilde kat. Schade veroorzaakt door de das aan gewassen als mais en grasland is hier nu aan toegevoegd. Door de leges te vergoeden, wordt verwacht dat schade vaker wordt gemeld. Zo wordt inzichtelijk wat de schade is die dassen jaarlijks aanrichten in Friesland.

Dassenovereenkomst

Grondgebruikers kunnen ook een dassenovereenkomst afsluiten met de provincie. In dat geval wordt een vast bedrag afgesproken dat voor een periode van 5 jaar wordt uitgekeerd. Deze percelen mogen niet worden afgerasterd en zijn dus goed toegankelijk voor dassen als foerageergebied.

Beheer
WP Admin