Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Friesland start actie ophalen verboden middelen

Friese boeren en loonwerkers kunnen tot en met 30 maart 2021 gewasbeschermingsmiddelen die niet meer toegelaten zijn of waarvan de werking niet meer te vertrouwen is, gratis op laten halen.

Inschrijven voor de actie ‘Bezem door de middelenkast Friesland’ kan tot 19 februari 2021 op de website. Het inleveren is kosteloos, anoniem en er wordt niet gehandhaafd. Dat meldt LTO Noord.

Restanten binnen twee maanden afvoeren

Na aanmelding neemt een adviseur contact op om een afspraak voor een bedrijfsbezoek te maken. Samen wordt de inhoud van de kast bekeken. Niet-toegelaten of verouderde middelen kunnen afgevoerd worden. Hiervoor krijgen deelnemers een bon die het mogelijk maakt om de restanten binnen twee maanden te laten ophalen door een erkend afvalinzamelaar.

Schoon erf, schoon water

De bezemactie is onderdeel van het project ‘Schoon erf, schoon water’. Het Wetterskip Fryslân en de lokale leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen steunen deze actie, om op die manier samen het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. De actie wordt uitgevoerd door CLM Onderzoek & Advies en LTO Noord, in opdracht van de provincie Fryslân.