Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Friese stikstofregels uiterlijk 1 februari in werking

De provincie Fryslân heeft dinsdag onder voorbehoud ingestemd met de landelijke beleidsregels stikstof.

Deze regels houden meer rekening met de belangen van de Friese agrarische bedrijven. Het definitieve besluit wacht echter op het standpunt van het kabinet over beweiden en bemesten en de invloed hiervan op de voorgestelde beleidsregels.

Adviesrapport Remkes

Maar daarover komt de commissie Remkes voor kerst eerst nog met een adviesrapport. Tot die tijd – uiterlijk 1 februari 2020 – treden de beleidsregels nog niet in werking. Dat betekent dus ook dat de vergunningverlening vooralsnog niet opgestart kan worden.

Advies afwachten

Landbouwgedeputeerde Johannes Kramer geeft aan goede gesprekken te hebben gehad met vertegenwoordigers van de landbouw, natuur en het bedrijfsleven in Fryslân. “De belangrijkste punten hebben wij ingebracht in overleggen die wij samen voerden met het Rijk en IPO. De landelijke regels die hieruit zijn voortgekomen, zijn voor ons op belangrijke punten aangepast en getoetst. Er wordt tegemoetgekomen aan de wensen die in Fryslân geuit zijn”, aldus Kramer.

Wel geeft Kramer aan dat het standpunt van het kabinet over beweiden en bemesten van invloed kan zijn op de kaders voor vergunningverlening. Daarom willen zij eerst het advies van de commissie Remkes afwachten, voordat ingestemd wordt met de landelijke lijn.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug