Frauke Ohl.<br />Foto: Universiteit Utrecht. AlgemeenNieuws

Frauke Ohl vond Nederland ‘uitgeïntensiveerd’

Gezaghebbend: dat was de vorige week overleden hoogleraar en bevlogen dierwelzijnsbepleiter Frauke Ohl. EZ-Henk Kamp en Martijn van Dam prijzen Ohl.

Frauke Ohl (1966-2016) leverde met gezaghebbende adviezen een zinvolle bijdrage aan het dierbeleid. Met die woorden prijzen minister Henk Kamp en staatssecretaris Martijn van Dam de vorige week donderdag overleden Frauke Ohl. Ohl, die al enige tijd ziek was, was hoogleraar Dierenwelzijn en Proefdierkunde aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden, voorzitter van de Wetenschappelijke adviescommissie Convenant onbedwelmd ritueel slachten en lid van het Nationaal Comité  Advies Dierproevenbeleid.

Ohl nam nadrukkelijk deel aan het debat over dierenwelzijn. Zij kwam tot de conclusie dat de Nederlandse veehouderij inmiddels wel ‘uitgeïntensiveerd’ was.

Ohl vond protesten tegen megastallen ‘duidelijk signaal’

In het rapport ‘Winstgevend Welzijn’, dat onder haar voorzitterschap van de Raad voor Dierenaangelegenheden tot stand kwam, concludeerde Ohl dat de protesten tegen megastallen een duidelijk signaal waren dat een nog verdergaande ‘instrumentalisatie’ van het dier in de veehouderij tegen morele, maatschappelijke bezwaren stuit. “Daar ligt ook de toekomst voor de Nederlandse veehouder niet”, vond ze. De veehouderij moest proberen een goed inkomen te verwerven door in te spelen op de vraag uit de maatschappij naar meer diervriendelijke producten, was haar pleidooi.

‘Daadkrachtige vrouw met grote passie voor het welzijn van dieren’

De van oorsprong Duitse wetenschapper begon haar loopbaan in Kiel als zoöloog. Daarna werkte ze bij verschikkende wetenschappelijke instituten in Duitsland voordat ze in Utrecht terecht kwam.

De veehouderij moest proberen een goed inkomen te verwerven door in te spelen op de vraag uit de maatschappij naar meer diervriendelijke producten, was Ohl’s pleidooi.

Ohl wordt door haar medewerkers gekenschetst als een sterke, daadkrachtige vrouw met een open en vriendelijke aanpak; iemand met een grote passie voor het welzijn van dieren. Ze was mede-initiatiefnemer voor het dit jaar te realiseren Centre for Sustainable Animal Stewardship in Utrecht; die realisatie heeft ze niet meer kunnen meemaken. Een van haar laatste wensen was dat ze liever ondersteuning voor het centrum ziet, dan bloemen bij de uitvaartdienst.

Beheer
WP Admin