In Frankrijk ligt het aantal zelfdodingen onder agrariërs een stuk hoger dan gemiddeld. Dat blijkt uit twee parlementaire rapporten. - Foto: Canva BoerenlevenNieuws

Frankrijk probeert zelfdoding boeren te voorkomen

De Franse regering heeft een actieplan opgesteld om het grote aantal gevallen van zelfdoding onder boeren terug te dringen. ‘U bent zelf wanhopig of iemand in uw omgeving is dat? Blijf dat niet alleen het hoofd bieden. Er zijn vele wegen te bewandelen om u te ondersteunen’, aldus de inleiding.

In Frankrijk ligt het aantal zelfdodingen onder agrariërs een stuk hoger dan gemiddeld onder de bevolking, zo blijkt uit twee parlementaire rapporten. Volgens de landbouwkundige sociale dienst MSA waren er in 2016 529 zelfdodingen onder de 1,6 miljoen verzekerden.

Het risico op een zelfdoding is in de agrarische sector bijna dubbel zo hoog als in andere sectoren. Bij boeren boven de 65 jaar is dat risico zelfs twee keer zo hoog. “De overheid is niet voldoende ingesteld op het voorkomen van deze zelfmoorden”, constateren senatoren Henri Cabanel en Françoise Férat.

Schulden en depressies

Twee jaar geleden is een veelbesproken film ‘Au nom de la terre’ uitgebracht. De film gaat over een boer die steeds dieper in de schulden komt en daardoor in een depressie raakt.

Tekst gaat verder onder de trailer

In antwoord daarop hebben betrokken ministers een reeks maatregelen aangekondigd om het probleem aan te pakken. “Boeren, hun werknemers en hun families zijn in het bijzonder blootgesteld aan psychisch lijden vanwege hun moeilijke werk- en levensomstandigheden. Deze worden nog verergerd door steeds nijpender problemen rond het klimaat, de gezondheid en de economie. Door trots en schaamtegevoel maar ook door wantrouwen (…), blijft hun lijden en hun wanhoop vaak verborgen. (…) Het verzwijgen van de zelfmoorden door boeren is geen ‘klein nieuws’, maar een sociaal feit dat we allemaal moeten erkennen en waarop we moeten reageren”, schrijft Olivier Véran, minister voor solidariteit en gezondheid.

Preventie op lokale schaal

Eerste lijn is preventie op een meer lokale schaal, dichter bij de agrariër zelf te organiseren. Boeren kunnen contact leggen met psychologen en andere deskundigen om hun probleem te analyseren, een financieel plan op te stellen en contact te leggen met de landbouwkundige sociale dienst MSA.Ook wordt gezocht naar vrijwilligers in de directe omgeving van de boeren om hen te ondersteunen. Een leidende rol voor de organisatie daarvan is toebedeeld aan agrarische coöperaties. Ook boerenbond Cooperation Agricole werkt mee aan de uitvoering van het preventieplan.

Vergoeding voor boeren uitgebreid

Daarnaast wordt de vergoeding voor boeren tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid uitgebreid om te voorkomen dat ze daardoor in de schulden raken. Ook komt er meer geld vrij om boeren met schuldproblemen bij te staan. Het Franse ministerie van landbouw trekt daarvoor in eerste instantie jaarlijks € 7 miljoen uit. Verder wordt een chatline met psychologen opgezet en meer gerichte informatie verspreid over hulp bij mentale problemen.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel dan 0900-0113 of check 113 zelfmoordpreventie. Contact opnemen kan 24 uur per dag en mag anoniem.

Beheer
WP Admin