Op het bietenplein wordt een groep bijgepraat over innovaties bij bietenrassen. Er waren 8 rondleidingen langs de verschillende proeven en demo`s. - Foto's: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Foto’s | Veel aandacht voor irrigatie en granen op open dag

Vanwege het boerenprotest op 22 mei werd de open dag van coöperatie CZAV en proefbedrijf Rusthoeve een dag opgeschoven. Het was de laatste droge dag voor een regenperiode. Dit had zijn weerslag op de bezoekersaantallen. Toch meldden zich noch zo’n 1.500 bezoekers.

Een wagen met bezoekers bij de fungicide proeven in granen. Rechts de stand van Corteva. Vooral bruine roest en septoria hebben de aandacht maar deze aantastingen zijn tot nog toe weinig gevonden.

De rondleiding granen gaat uiteraard langs de rassendemo`s. Hier krijgen bezoekers uitleg door vertegenwoordigers van de verschillende zaadhuizen. Omdat de frequentie van rondleidingen tegenwoordig hoger ligt dan enkel jaren geleden, nu elk half uur in plaats van elk uur, zijn de groepen kleiner.

Een van de rondleidingen was naar de graszaadproeven. In het graszaad liggen proeven duist en tarweopslag bestrijding. Experimenteel wordt een systemische bodemherbicide beproefd.

Er liggen bij Rusthoeve uitgebreide proeven in uien met name op het gebied van drip-irrigatie en fertigatie. Bijzonder is de CZAV-proef gevarieerde fertigatie met zoet en brak water. Hier links het gewas met zoet water en rechts met brak water. Er is verschil te zien maar of dat ook nog merkbaar bij de oogst is een open vraag.

Een ander steeds terugkerend onderwerp is de tripsbestrijding. Bij de stand van FMC was het even zoeken maar er werd al snel een volwassen exemplaar aangetroffen. Het is dus zaak om de bestrijding snel op te pakken, want als de volwassen exemplaren zich gaan roeren is de kans dat de uien voortijdig het loodje leggen heel reëel.

Ook in aardappel ligt drip-irrigatie. Hier een proef waar verschillend wordt geïrrigeerd om de minimaal benodigde watergift te bepalen.

Naast dat er wordt geïrrigeerd aan de hand van bodemvochtsensoren wordt op naastliggend veld ook naar het inzicht van de teler geïrrigeerd.

In het pootgoed liggen proeven met bio-stimulanten. Deze kunnen een interessante aanvulling op de gereedschapskist zijn waar steeds meer uit verdwijnt.

Deze Nucrop-elektrificeermachine is een bijzondere aanvulling op de mogelijkheden van loofdodingsmogelijkheden. Het is inmiddels aangetoond dat het loofdoden door elektrificeren de kiemkracht van het pootgoed vrijwel niet meer beïnvloed.

Bij de rondleidingen was er ook veel aandacht voor groenbemesters en bodemkwaliteit.

Naast de akkerbouwproeven ligt er bij Rusthoeve ook een ruwvoerdemo. Hier een aantal verschillende rassen snijmais.

Ook de ontwikkelingen in robotisering gingen niet aan de bezoekers voorbij. Hier de experimentele grondbewerkingsrobot Robotiller. Dit is een opensourceproject waar onder meer H-Wodka aan bijdraagt. Links op de achtergrond is ook een hybride waterstoftrekker te zien.

Beheer
WP Admin